Rozliczenia wspólne małżonków i rozliczenie z dzieckiem

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem może pomóc w obniżeniu podatku dochodowego za rok 2023. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze rozwiązania te będą pomocne. Jeśli rozliczasz się wspólnie, zapraszam do czytania.

Artykuł jest częścią większej serii poświęconej ulgom podatkowym.

Rozliczenia wspólne na skróty

 • Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie, co pozwala zsumować dochody, a potem podzielić je na pół,
 • Osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczyć się wspólnie z nim, podwajając w ten sposób kwotę wolną od podatku i zwiększając limit przejścia na 2 skalę podatkową,
 • Obu ulg nie można w żaden sposób łączyć.

Jak działa rozliczenie wspólne małżonków?

Dla potrzeb rozliczenia PIT dochody małżonków sumuje się, po czym rozdziela na pół tak jakby każde z małżonków zarobiło dokładnie tyle samo. 

Potem odlicza się kwotę wolną od podatku, przysługujące ulgi i ostatecznie rozlicza podatek dochodowy.

Ulga ma największy sens gdy jedno z małżonków pozostaje na utrzymaniu drugiego, ponieważ w takiej sytuacji pozwala podwójnie odliczyć kwotę wolną od podatku. Jest wciąż opłacalna jeśli jedno z małżonków jest w 1, a drugie w 2 skali podatkowej. Nie przydaje się natomiast za bardzo jeśli oboje małżonkowie zarabiają i są w tej samej skali podatkowej. 

Kto może skorzystać z rozliczenia wspólnego z małżonkiem?

Rozliczenie wspólne małżonków przysługuje osobom pozostającym w związku małżeńskim i wspólnie prowadzącym gospodarstwo domowe (nie są w separacji).

Żadna z osób nie może być na podatku liniowym, ani opodatkowywać dochodów ryczałtowo (chyba, że dochody z najmu). 

Małżonkowie nie mogą mieć podpisanej rozdzielności majątkowej. 

Oboje muszą też być polskimi rezydentami podatkowymi.

No i oczywiście oboje muszą się na takie rozliczenie zgodzić. 

Jak działa rozliczenie z dzieckiem?

Rozliczenie z dzieckiem umożliwia osobie samotnie wychowującej dziecko potraktować dochody tak jakby były osiągane przez dwie osoby, co pozwala po raz kolejny zastosować kwotę wolną od podatku, a także obniżyć dochód. Może pozwolić na “wyjście” z drugiej skali podatkowej. 

Ulga ma sens jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko zarabia powyżej 30 000 zł rocznie. Najwięcej zyskują osoby zarabiające pomiędzy 60 000 zł (jest z czego odliczyć dwie kwoty wolne od podatku), a 240 000 zł (wciąż unika się wejścia w drugą skalę podatkową).

Kto może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem?

Rozliczyć się wspólnie z dzieckiem może jedynie osoba, która wychowuje je samotnie. Oznacza to, że rozliczenie to nie przysługuje osobom pozostającym w związku małżeńskim (chyba, że drugie z małżonków przebywa w więzieniu), ani nawet mającym stałych partnerów życiowych, z którymi prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Stanowisko organów jest takie, że osoba chcąca rozliczyć się z dzieckiem w ogóle nie może korzystać z pomocy rodziny przy jego wychowaniu. Dotyczy to także byłych małżonków, którzy mają opiekę naprzemienną nad dzieckiem.

Jak uwzględnić rozliczenie wspólne?

Oba rodzaje rozliczeń wspólnych działają tak samo. Najpierw sumujemy dochody obu osób (dochody dziecka wynoszą prawdopodobnie 0 zł). Potem dzielimy tę sumę na pół. Od każdej połówki dochodów wspólnych odliczamy jedną kwotę wolną od podatku. Czyli razem dwie. 

W tym momencie dochód każdej z osób (dziecka i rodzica, lub dwojga małżonków) jest identyczny. Każde z podatników może teraz we własnym zakresie odliczyć przysługujące mu ulgi np. na krwiodawstwo czy cele charytatywne. 

Rozliczenie wspólne – przykłady

Przykład 1: Pani Aldona samotnie wychowuje dziecko. W 2023 zarobiła 170 000 zł. Gdyby rozliczała się sama: od pierwszych 30 000 nie zapłaciłaby PIT (kwota wolna), od nadwyżki ponad 30 000 do 120 000 zł zapłaciłaby 12%, od nadwyżki ponad 120 000 czyli 50 000 zł zapłaciłaby 32%. Zapłaciłaby 26 000 zł podatku dochodowego.

Jeśli uwzględni rozliczenie z dzieckiem, to ona i dziecko “zarobią” po 85 000 zł. Od pierwszych 30 000 zł nie zapłacą PIT (kwota wolna dla obojga), a od nadwyżki ponad 30 000 do 85 000 zł zapłacą 12%. Pani Aldona zapłaci 6600 zł podatku za siebie i 6600 zł “za dziecko”, czyli razem 13 200 zł. Zaoszczędziła 12 800 zł.

Przykład 2: Pan Bogumił i pani Cecylia są małżeństwem. On zarobił w 2023 roku 100 000 zł, a ona 85 000 zł. Rozliczenie wspólne w niczym im nie pomaga, ani nie przeszkadza, ponieważ oboje są w tej samej skali podatkowej.

Przykład 3: Pani Daria i pan Edmund są małżeństwem. Ona zarobiła 185 000 zł i rozlicza się na podstawie skali podatkowej, on 62 000 i rozlicza się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Nie mogą dokonać rozliczenia wspólnego. 

Przykład 4: Pan Ferdek utrzymuje swoją żonę Gienię. W 2023 roku zarobił 170 000 zł, a ona 0 zł. Obliczenia są identyczne jak w przykładzie 1.

Traktuj się ulgowo i nie zapominaj o przysługujących Ci odliczeniach!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o ulgach, zapraszam do pozostałych artykułów z tej serii.

Ulgi zdrowotne 2024

Zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy. Do pewnego stopnia rozumie to nawet polski ustawodawca, pozwalając obniżyć podatki z powodu stanu zdrowia lub opieki nad osobą bliską. Jeśli więc przysługuje Ci jedna z ulg zdrowotnych, na pewno z niej skorzystaj. 

Artykuł jest częścią większej serii dotyczącej ulg podatkowych możliwych do zastosowania w 2024 roku.

Ulgi zdrowotne na skróty

 • W obniżeniu podatku pomogą Ci: ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych, ulga na leki (wydatki powyżej 100 zł miesięcznie), krwiodawstwo, odliczenie składki zdrowotnej.
 • Ulgi zdrowotne można łączyć, nie wykluczają one też zastosowania pozostałych odliczeń.
 • Korzystanie z ulg zdrowotnych wymaga wcześniejszego uzyskania zaświadczeń o konieczności korzystania z leków/pomocy/sprzętu.

Jak działa ulga na krwiodawstwo?

Krwiodawcy i osoby oddające osocze krwi ratują zdrowie innych osób i mogą z tego powodu dokonać niewielkiego odliczenia od podatku. Niestety jeśli da się coś skomplikować, w polskim systemie prawnym pewnie tak właśnie się stanie.

 • Krwiodawca oddający krew pełną może odliczyć 130 zł od podatku dochodowego za każdy oddany litr. Ponieważ oddaje się krew po 450 ml na raz, to mężczyzna, który oddał krew w 2023 3-krotnie, odliczy 130 x 3 x 0,45 = 175 zł 50 gr. 
 • Dawca krwinek wzorcowych odlicza od podatku 1 zł za każdy mililitr pobranej do badań próbki. 
 • Krwiodawca, który wcześniej został poddany zabiegowi uodpornienia w celu uzyskania surowic diagnostycznych odlicza 200 zł za litr pobranej krwi, lub 350 zł za litr pobranego osocza. 

Ulga na krwiodawstwo jest limitowana. Nie można odliczyć więcej niż 6% dochodu z powodu oddania krwi. 

Jak działa ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych?

Ulga dla osób niepełnosprawnych pozwala w pewnym zakresie odliczyć od podatku:

 • Wydatki powiązane ze stanem zdrowia samego podatnika.
 • Koszty utrzymania osoby niepełnosprawnej będącej pod opieką podatnika.

Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej wymaga posiadania odpowiedniego zaświadczenia z 

ZUS lub zaliczenia do grupy osób niepełnosprawnych. 

Wydatki na utrzymanie osoby niepełnosprawnej można odliczyć tylko jeśli jej osobiste dochody nie przekraczają 12-krotności renty socjalnej. 

Osobami niepełnosprawnymi przyjętymi na utrzymanie mogą być jedynie członkowie rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka.

Odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej można:

 • Przystosowanie mieszkań i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • Zakup, wynajem lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Nabycie wyrobów medycznych – tu definicja jest bardzo szeroka, obejmuje zarówno niektóre leki, pieluchy, specjalne ubrania czy produkty spożywcze dla osób niepełnosprawnych. 
 • Koszty turnusów rehabilitacyjnych, sanatoriów, uzdrowisk, zabiegów leczniczych itp.
 • Opłacenie przewodnika osoby niewidomej, lub koszt utrzymania psa asystującego (do 2280 zł rocznie).
 • Opiekę pielęgniarską i rehabilitację.
 • Utrzymanie samochodu (też do 2280 zł rocznie)

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu tylko jeśli nie zostały zrefundowane. 

Jak działa ulga na leki?

Chociaż ulga na zakup leków powinna być traktowana jako część ulgi rehabilitacyjnej, warto wymienić ją oddzielnie ponieważ działa na nieco innych zasadach.

Odliczyć można nadwyżkę ponad wydane na leki 100 zł w miesiącu. Jeśli więc ktoś ma na stałe przepisane leki na serce i płaci za nie 200 zł miesięcznie, to może odliczyć 100 zł w miesiącu, czyli 1200 zł w roku. 

Kto może skorzystać z ulg zdrowotnych?

Skorzystać z ulgi na krwiodawstwo może każdy podatnik, który oddawał krew lub jej części.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać niepełnosprawni podatnicy lub osoby mające niepełnosprawnych na utrzymaniu. Z tytułu zakupu leków ulga przysługuje podatnikowi, który kupił nierefundowane leki na kwotę przekraczającą 100 zł w miesiącu i jest osobą niepełnosprawną lub kupuje leki dla niepełnosprawnego członka rodziny. 

Odliczanie składki zdrowotnej ZUS jest przedmiotem innego artykułu.

Jak obliczyć ulgi zdrowotne?

Wszystkie ulgi zdrowotne odliczane są od dochodu (rozliczenie liniowe lub na podstawie skali podatkowej) lub od przychodu (podatnicy na ryczałcie ewidencjonowanym). Może to spowodować “wyjście” z 2 skali podatkowej. 

Przykładowe odliczenie ulg zdrowotnych

Pan Marcin utrzymuje niepełnosprawną żonę, która ma przyznaną jedynie rentę nie przekraczającą renty socjalnej. Zarobił w 2023 roku 200 000 zł, a żona dostała 19 061 zł z tytułu renty. Rozliczają się wspólnie. Pan Marcin w 2023 roku 5 razy oddawał krew, wydał też 41 000 zł na przystosowanie domu do potrzeb żony i wydawał 250 zł miesięcznie na leki dla niej. 

Wspólny dochód wynosi 200 000 + 19 061 = 219 061.

Dochód zostaje na potrzeb PIT obniżony o 

5 x 130 x 0,45 = 292,50 z powodu oddania krwi.

41 000 zł z powodu wydatków na przystosowanie domu.

(250 -100) x 12 = 1800 zł.

Łącznie odliczają więc od dochodu 43 092,5 zł i płacą podatek od 175 969 zł. 

Traktuj się ulgowo i nie zapominaj o przysługujących Ci odliczeniach!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o ulgach, zapraszam do pozostałych artykułów z tej serii.

Ulga termomodernizacyjna 2024

Jeśli Twoje wydatki w 2023 roku obejmowały termomodernizację budynku, masz prawo dokonać odliczenia od podatku. Mimo obco brzmiącej nazwy jest to prosta ulga, z której warto skorzystać.

Artykuł ten jest częścią większej serii dotyczącej ulg podatkowych. Zapoznaj się z nią jeśli składasz PITy samodzielnie.

Ulga termomodernizacyjna na skróty

 • Ulga przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na poprawę efektywności termicznej swojego domu. 
 • Dotyczy zmian takich jak: ocieplenie budynku, wymiana systemu ogrzewania, instalacja grzewcza OZE, podłączenia do sieci centralnego ogrzewania. 
 • Można odliczyć maksymalnie 53 000 zł od dochodu, tylko na podstawie faktur VAT.

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę wydaną na termomodernizację budynku mieszkalnego. Czyli możesz potraktować wydatki na ocieplenie domu jak koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli nie masz działalności. 

Podstawą opodatkowania jest dochód dla osób rozliczających się podatkiem liniowym lub na podstawie skali podatkowej, a przychód w przypadku osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. 

Ulga pozwala obniżyć dochód/przychód osiągnięty w 2023 o kwotę wydaną na termomodernizację, co pozwala zapłacić podatek dochodowy od mniejszej kwoty.

Za termomodernizację (unowocześnienie cieplne) uznaje się zmianę istniejącego już i użytkowanego domu mieszkalnego, która spowoduje, że będzie on bardziej efektywny w zakresie ogrzewania. Może to być zmiana struktury budynku (ocieplenie, uszczelnienie, rekuperator), zmiana źródła ogrzewania na bardziej oszczędne/ekologiczne (podłączenie do CO, pompa ciepła, nowoczesny piec) lub zmiana sposobu ogrzewania wody (np. kolektor słoneczny).

Pieniądze musiały być faktycznie wydane, a wydatek potwierdzony fakturą VAT.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi mogą korzystać właściciele (w tym współwłaściciele) domów jednorodzinnych. 

Dotyczy jedynie osób składających zeznania PIT (PIT 36 / PIT 36 L / PIT 37 / PIT 28). Nie jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, nie dotyczy budynków przemysłowych i gospodarczych. 

Skorzystają osoby, które faktycznie poniosły koszty i nie rozliczyły ich w inny sposób. 

Inwestycja termomodernizacyjna powinna zostać ukończona w ciągu 3 lat. 

Czyli możesz skorzystać, jeśli masz dom i faktycznie w niego inwestujesz.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Maksymalna kwota jaką można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu lub przychodu) wynosi 53 000 zł, ale nie więcej niż faktycznie kosztowała termomodernizacja w 2023 roku. 

Właściciel domu, który wydał 20 000 zł na ocieplenie, a miał dochód 120 000 zł, zapłaci podatek dochodowy jedynie od 100 000 zł. 

Ulga może spowodować “wyjście” z 2 skali podatkowej. 

Zasadniczo nie obliczasz ulgi, tylko modyfikujesz wysokość dochodów i płacisz podatek od mniejszej kwoty.

Kiedy nie można lub nie warto korzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulgi nie można wykorzystać:

 • Na zakup/instalację klimatyzacji, nawet takiej z funkcją grzania,
 • W przypadku rozliczenia wydanej kwoty w inny sposób np. jako kosztu uzyskania przychodu,
 • Gdy FV była wystawiona na inną osobę, np małżonka.

Z ulgi nie warto korzystać:

 • Gdy inwestycja termomodernizacyjna nie będzie ukończona w ciągu 3 lat – oznacza to konieczność oddania kwoty wraz z odsetkami. 

Ulga termomodernizacyjna, a program Czyste powietrze

Ulga termomodernizacyjna przysługuje tylko z powodu faktycznie poniesionych wydatków, których beneficjent nie odzyskał (i nie zamierza) w ramach programów pomocowych. Kwota dofinansowania z programów typu Czyste Powietrze, albo środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może być uwzględniona w uldze. 

Można natomiast połączyć obie opcje. Np. właściciel, który połowę kwoty na termomodernizację wziął z funduszu, a drugą dołożył z własnej kieszeni, może tę drugą potraktować jako podstawę do odliczenia. 

Odliczyć od dochodu możesz tylko to co faktycznie wydasz. 

Ulga termomodernizacyjna – przykład

Przykład 1: Pan Piotr rozlicza się ryczałtowo. Jego przychody za rok 2023 wynoszą 180 000 zł. Wydał w tym czasie 60 000 na nowoczesne instalacje cieplne i ocieplenie starego domu, który odziedziczył. Może z tego rozliczyć 53 000 zł. Oznacza to, że zapłaci podatek zryczałtowany od 180 000 – 53 000 = 127 000 zł. 

Przykład 2: Pani Patrycja w 2023 roku wybudowała nowy dom w oparciu o techniki energooszczędne. Nie rozliczy ulgi, ponieważ przysługuje ona właścicielom oddanych już do użytku budynków.

Przykład 3: Państwo Paweł i Paulina wspólnie zamontowali pompę ciepła co kosztowało ich 42 000 zł (21 000 zł). Faktura była wystawiona na nich. Dom, w którym mieszkają jest jednak formalnie własnością rodziców pana Pawła. Nikt nie może rozliczyć ulgi termomodernizacyjnej.

Traktuj się ulgowo i nie zapominaj o przysługujących Ci odliczeniach!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o ulgach, zapraszam do pozostałych artykułów z tej serii

Potraktuj się ulgowo – ulgi podatkowe w 2024. Rozliczenia PIT dla małych firm i osób fizycznych.

Nadchodzi rozliczenie podatkowe roku 2023. Jeśli planujesz samodzielnie złożyć zeznanie, proszę, pamiętaj o przysługujących Ci ulgach. Wszyscy płacimy podatki, ale nie bójmy się skorzystać z legalnych metod na ich obniżenie. 

W obniżeniu podatku dochodowego mogą Ci pomóc:

Mam nadzieję, że artykuły pomogą Ci prawidłowo rozliczyć PIT. Jeśli potrzebujesz pomocy z rozliczeniem podatkowym, zapraszam na poradę.

Składki ZUS, jak je obniżyć i czy zawsze warto to robić?

Wysokie składki w połączeniu z proporcjonalnie niskim poziomem świadczeń, sprawiają, że większość mikroprzedsiębiorców chciałaby ich uniknąć. Dostępne możliwości obejmują preferencyjny ZUS dla nowych firm, mały ZUS + i założenie spółki. Mają jednak oprócz zalet także pewne skutki uboczne.

Artykuł stanowi część większej serii poświęconej rozliczeniom małych firm w 2024 roku. 

Jakie składki ZUS płaci przedsiębiorca?

Prowadząc działalność gospodarczą, musisz opłacać składki ZUS zarówno od siebie jako właściciela firmy, jak i od swoich pracowników. W tym artykule zajmujemy się jedynie składkami, które dotyczą wyłącznie Ciebie. Należą do nich składki społeczne, oraz składka zdrowotna.

Składki społeczne

Przedsiębiorca prowadzący działalność we własnym imieniu opłaca składki ubezpieczenia społecznego, w tym:

 • emerytalna
 • rentowa
 • wypadkowa
 • chorobowa
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • na Fundusz Pracy

Wszystkie składki społeczne naliczane są jako % od podstawy, którą stanowi (w skali miesiąca) 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że wysokość składek społecznych rośnie z roku na rok wraz z średnimi wynagrodzeniami. 

Składki społeczne mogą zostać obniżone jeśli korzystasz z rozwiązań takich jak 

 • “zerowy” ZUS dla rozpoczynających działalność,
 • preferencyjny ZUS dla nowych przedsiębiorstw,
 • mały ZUS +,

Ulgi obniżają podstawę, od której liczone są składki społeczne, tym samym obniżając każdą z nich w takim samym stopniu. 

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna jest ukrytym podatkiem dochodowym, sprawiającym, że zamiast 12%/32% PIT realnie płacisz 21%/41%. Jej wysokość zależna jest od osiąganego dochodu (przychodu przy pewnych formach opodatkowania), ale nigdy nie może być mniejsza od określonego limitu. 

Składka zdrowotna nie może być obniżona wspomnianymi wyżej ulgami. Trzeba ją płacić od pierwszego dnia działalności. W świetle aktualnych przepisów nie można jej też odliczyć od podstawy opodatkowania. Wyjątek pojawia się przy podatku liniowym i jest na tyle istotny, by wpływać na opłacalność przejścia na tę formę opodatkowania. 

Sposoby na obniżenie składek ZUS

Ustawodawca pozostawił kilka furtek, które w niektórych wypadkach pozwolą Ci płacić (przeważnie tymczasowo) niższe składki ZUS niż wynikałoby z zasad ogólnych. 

ZUS “0” dla rozpoczynających działalność

Przez pierwsze 6 miesięcy po założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie musisz z jej tytułu płacić składek społecznych. Oczywiście jeśli nie były zapłacone, to też Twoje uprawnienia jako osoby ubezpieczonej są bardzo ograniczone. 

Mimo to “zerowy” ZUS pozwala znacznie ograniczyć koszty ponoszone przez początkującego przedsiębiorcę. Należy traktować go tak jakby podstawa do naliczenia składek społecznych wynosiła 0 zł. 

Niestety zupełnie nie wpływa na składkę zdrowotną. 

Preferencyjny ZUS dla młodych przedsiębiorstw

Po wykorzystaniu 6-miesięcznej wolności od składek społecznych, młode przedsiębiorstwo może przejść na tak zwany “mały” ZUS, nazwany w ustawie preferencyjnym. Pozwala on znacznie obniżyć składki społeczne (po raz kolejny zdrowotna pozostaje bez zmian). 

Korzystając z preferencyjnego ZUSu składki społeczne oblicza się na obniżonej podstawie. Zamiast 60% średniego wynagrodzenia, wykorzystuje się jedynie 30% minimalnego wynagrodzenia. 

To duża różnica i pozwala płacić ok. 3-krotnie niższe składki społeczne. 

Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy działający na rynku 7-30 miesięcy (24 miesiące po zakończeniu zerowego ZUSu).

Mały ZUS +

Mały ZUS + jest ulgą istotną dla bardzo małych przedsiębiorstw, którym idzie (nieznacznie) lepiej niż w roku poprzednim. 

Pozwala wykorzystać średni miesięczny dochód z poprzedniego roku (lub 50% przychodu) w charakterze podstawy dla obliczenia składek społecznych. Żeby był opłacalny, kwota rocznego dochodu w danym roku musiała być mniejsza niż 12-krotność 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia w roku obliczenia składki. Nawet wówczas obowiązuje kilka ograniczeń.

Przedsiębiorca

 • nie może pracować dla byłego pracodawcy, 
 • nie przekracza przychodu 120 000 rocznie,
 • nie wykorzystał tej ulgi dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat.

Podstawa nie może być obniżona poniżej 30% minimalnego wynagrodzenia. 

Tak naprawdę lista przedsiębiorców, którzy mogą i powinni skorzystać z tej ulgi jest dość krótka. 

Opodatkowanie liniowe 19% i obniżona składka zdrowotna

Płacąc podatek liniowy 19%, zapłacisz jedynie 4,9% składki zdrowotnej zamiast 9%. Jest to jedyny powszechnie dostępny sposób na obniżenie składki zdrowotnej. W dodatku zapłaconą składkę zdrowotną można odliczyć od podstawy opodatkowania. Odliczenie ma limit (aktualnie w 2024 jest to 11 600 zł), ale i tak pozwala na pewne oszczędności podatkowe. 

Składka nie może też być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. 

Warto zauważyć, że ze względu na limit przychodów w w.w. ulgach, raczej nie uda się połączyć ich z podatkiem liniowym.

Czy zawsze warto obniżyć składki ZUS?

Realnie obniżyć można składki społeczne, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność. W większości wypadków z ulgi warto skorzystać, są jednak nieliczne wyjątki.

 • Przedsiębiorca w ciąży – Osoba, która zamierza w najbliższym czasie zajść w ciążę, musi pamiętać, że wysokość jej zasiłku uzależniona będzie od wysokości płaconej składki. Dlatego może być opłacalne płacenie pełnego ZUSu przez kilka miesięcy mimo uprawnienia do ulgi.
 • Przedsiębiorca na chorobowym – Zasiłek chorobowy przysługuje jedynie przedsiębiorcy, który opłacał składkę chorobową przez ostatnie 3 miesiące (90 dni). Jest zależny od wysokości tej składki. Nie jest to dobry powód, by płacić wyższą składkę ZUS, ale warto o nim pamiętać. 

Co nowego w ZUS w 2024 roku?

Mieliśmy nadzieję, że przynajmniej jedna składka ZUS stanie się dla przedsiębiorców dobrowolna. Nic z tego, pieniądze muszą płynąć do Skarbu Państwa. Będziemy informować o wszelkich zmianach, a zainteresowanych rozliczaniem małych firm w 2024 zapraszamy do lektury powiązanych artykułów.

Podatek dochodowy przy prowadzeniu spółki w 2024

Zakładasz spółkę z o.o. po to, by płacić niższe podatki. Tymczasem okazuje się, że płacisz je podwójnie. Nie tak miało być? To zapraszam do czytania. Sprawdźmy jaki podatek dochodowy musisz zapłacić prowadząc spółkę i jakie masz opcje, by uniknąć płacenia zbyt dużo. 

Artykuł jest częścią większej serii poświęconej rozliczania działalności gospodarczej w 2024. 

Dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z sektora MSP.

Czym jest spółka z o.o. z punktu widzenia prawa podatkowego?

Z podatkowego punktu widzenia spółka kapitałowa jest podmiotem całkowicie odrębnym od swoich właścicieli. Płaci własne podatki i korzysta z własnych odliczeń. Nie może korzystać z majątku właściciela/udziałowca bez podpisania odpowiedniej umowy, ani też przekazać mu żadnych składników majątku spółki. Dotyczy to nawet drobnych rzeczy typu stary telefon komórkowy. 

Majątek spółki, oraz jej zobowiązania, w tym podatkowe są odrębne od właściciela. 

Jednocześnie zarówno właściciel, udziałowcy, jak członkowie zarządu spółki są powiązani ze spółką dla potrzeb przepisów zapobiegającym przestępstwom podatkowym.

Mimo, że spółka z o.o. pojawiła się jako forma prawna ułatwiająca obrót profesjonalny i usuwająca osobistą odpowiedzialność za finanse firmy, to przepisy podatkowe rządzą się własnymi prawami. 

Zasady podstawowe – jaki podatek dochodowy płaci spółka?

Według podstawowych zasad opodatkowania spółek kapitałowych, spółka

 • Płaci podatek CIT, którego stawka wynosi 19%,
 • Nie może rozliczać się ryczałtowo,
 • Nie korzysta z kwoty wolnej od podatku,
 • Nie korzysta z ulg i zwolnień właściwych dla PIT,
 • Może zaliczyć w koszty użytkowanie tylko aut w 100% służbowych, 
 • Może wypłacić właścicielom dywidendę, po raz kolejny opodatkowaną 19%, 
 • Prowadzi pełną księgowość bez względu na dochody.

Przedstawione powyżej wyliczenie, nawet potraktowane intuicyjnie, nie wydaje się zbyt atrakcyjne. Na szczęście istnieją dedykowane rozwiązania podatkowe dla spółek, które znacznie poprawiają sytuację. Spróbujmy je pokrótce wymienić.

CIT 9% dla małych spółek z o.o.

Mimo, że podatek CIT nazywany jest podatkiem liniowym, faktycznie jest to jednak podatek progresywny. Tyle, że limit wejścia na wyższą stawkę podatku zależny jest od przychodu, a nie dochodu. 

Spółki spełniające warunki uznania za małych podatników, czyli takie, których roczny przychód mieści się w granicach 2 milionów euro, mogą płacić preferencyjny CIT. 

Stawka obniżona CIT wynosi 9% od dochodu. 

Wyjątkowo mogą z tej zniżki skorzystać też firmy, które dopiero powstały (ale nie w wyniku restrukturyzacji). 

CIT Estoński gdy inwestujesz w spółkę z o.o.

Polska wersja bardzo lubianego w Europie CIT Estońskiego jest silnie okrojona, obwarowana zakazami, ale w wielu wypadkach i tak warta rozważenia. 

Spółka z o.o., która przejdzie na CIT Estoński może nie płacić podatku dochodowego (CIT) tak długo jak długo nie przekazuje pieniędzy swoim właścicielom, czyli nie wyprowadza ich ze spółki. W Polsce z CITu (pseudo)Estońskiego mogą skorzystać spółki:

 • Mające mniej niż 50% przychodów ze źródeł pasywnych,
 • O strukturze właścicielskiej (żadnych osób prawnych wśród właścicieli),
 • Zatrudniajace na umowę o pracę conajmniej 3 nie-udziałowców,
 • Mające przychody do 100 000 000 zł rocznie, 
 • Działające poza strefami ekonomicznymi,
 • Nie korzystające z ulg typu IP BOX, ulga na badania i rozwój,
 • Gotowe przejść na ten system od razu na 4 lata,
 • Nie korzystające z ulg typu ulga na złe długi.

IP BOX gdy rozwijasz technologię

Popularna ulga podatkowa, którą mogą wykorzystać spółki z o.o. inwestujące w rozwój technologiczny. Działa optymalnie w przypadku branży IT, która łatwo może udowodnić wytwarzanie nowej wartości intelektualnej. Wykorzystują ją także spółki produkcyjno-badawcze i usługowo-badawcze. 

IP BOX pozwala obniżyć stawkę podatku CIT do 5%, ale tylko od przychodów ze źródeł opartych na wytworzonej przez spółkę własności intelektualnej. 

Spółka z o.o. może być sposobem na wydzielenie z działalności jej fragmentu odpowiedzialnego za działania podlegające IP BOX.

Spółka z o.o. + JDG dla odważnych

Połączenie jednoosobowej działalności gospodarczej i jednoosobowej spółki z o.o. to zaawansowane rozwiązanie, które jest troszeczkę przereklamowane, choć może angielskie słowo “overhyped” byłoby tu bardziej na miejscu. 

Jedyne co można zagwarantować prowadząc na raz obie formy działalności, to kontrolę skarbową. Przecież wiadomo, że stosujesz to połączenie, by ominąć jakieś przepisy. 

Czasami faktycznie się to udaje i jest w 100% legalne. 

Połączenie spółki i JDG pozwala w niektórych wypadkach uniknąć podwójnego opodatkowania, lub wejścia w wyższy próg przychodów. 

Jest to temat warty wspomnienia, ale zbyt szeroki, by zagłębić się w niego w tym artykule. 

Zanim założysz spółkę z o.o.

Powyższe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć podatki dochodowe płacone przez spółki. Prawdopodobnie możesz skorzystać przynajmniej z jednego z nich. Każda działalność ma jednak indywidualny charakter, podobnie jak unikalna jest też Twoja sytuacja. Dlatego przed założeniem spółki z o.o. zaplanuj w jaki sposób będziesz płacić od niej podatki w roku 2024. Jeśli uznasz, że sprawa jest skomplikowana – zapraszam do mnie po poradę. 

Polecam też cykl artykułów powiązanych z rozliczeniami firm w 2024. 

Powyższy artykuł będzie aktualizowany w miarę wchodzenia w życie kolejnych przepisów, które mogą zmienić realia małych spółek z o.o. w 2024 roku. 

Czy przejść na VAT w 2024? Kiedy warto z niego zrezygnować?

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT mogą korzystać przedsiębiorcy osiągający przychody nie większe niż 200 000 zł rocznie. Daje to wybór wielu samodzielnym specjalistom, a także małym przedsiębiorstwom usługowym i handlowym. Czasami opłaca się jednak być płatnikiem VAT nawet poniżej tego limitu. Prześledźmy wspólnie kilka przykładów, by odpowiedzieć na pytanie “VAT czy nie-VAT?”. 

Artykuł jest częścią większego cyklu dotyczącego rozliczeń podatkowych małych firm w 2024.

Pani płaci, pan płaci, wszyscy płacą, czyli jak działa VAT? 

Podatnikiem podatku VAT (ang. Value Added Tax – Podatek od Wartości Dodanej) jest każda osoba fizyczna lub prawna, która kupuje cokolwiek obciążonego tym podatkiem. Tankujesz samochód – płacisz VAT, płacisz za piwo w restauracji – też płacisz, korzystasz z serwisów streamingowych – znów płacisz. 

Natomiast płatnikami VAT są jedynie podmioty gospodarcze osiągające przychody, a więc przede wszystkim firmy, ale też organizacje, osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego. 

Płatnik VAT ma obowiązek doliczyć do cen swoich produktów i usług podatek VAT, odebrać go wraz z wynagrodzeniem za towar/usługę i przekazać do Skarbu Państwa. Z tego powodu jego produkty i usługi są droższe (dla konsumentów) niż byłyby bez podatku. 

Jednocześnie płatnik VAT ma prawo odliczyć od oddawanego państwu podatku koszty jakie sam poniósł w związku z VAT jako jego podatnik. 

Oznacza to, że jeśli płatnik kupił produkt ze stawką 23% VAT i tak samo go odsprzedał, to realnie zapłaci podatek jedynie od różnicy pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży. 

Przykład: Handlarz kupuje akcesoria za 400 zł + VAT czyli 492 zł (92 zł VAT). Sprzedaje je za 500 zł + VAT czyli 615 zł (115 zł VAT). Do urzędu płaci 115 – 92 = 23 zł podatku. Resztę już zapłacił kupując produkt obciążony stawką VAT. 

Firma będąca płatnikiem VATu może więc go nie płacić, jeśli wyrówna koszty i wpływy związane z tym podatkiem. Ma nawet szanse na zwroty z urzędu (i prawie pewne kontrole skarbowe przy okazji) jeśli zapłaciła więcej VATu swoim dostawcom niż dostała go od klientów. 

Balans pomiędzy cenami dla konsumentów, a możliwością odliczania VAT jest niezwykle istotny dla małych przedsiębiorstw. 

Zawsze na VAT, czyli kto nie może zrezygnować?

Zgodnie z przepisami bycie VAT-owcem jest rozwiązaniem standardowym dla przedsiębiorców. Można z VATu zrezygnować (nawet po prostu się do niego nie zgłaszając po założeniu działaności), ale tylko w niektórych sytuacjach. 

Nie mogą tego zrobić przedsiębiorcy, którzy:

 • Przekraczają 200 000 zł przychodów rocznie – Warto pamiętać, że limit jest proporcjonalny. Jeśli ktoś dopiero zaczął/odwiesił działalność i w tym roku będzie działał jedynie przez 6 miesięcy, to limit w jego wypadku wynosi 100 000 zł. 
 • Świadczą usługi prawnicze – Adwokaci, doradcy podatkowi, radcowie i notariusze zawsze muszą być płatnikami VAT. Większość kancelarii prawdopodobnie i tak przekracza limit kwotowy, ale nawet początkujący prawnik musi wystawiać FV ze stawką 23%. 
 • Handlują częściami samochodowymi – Sprzedaż części do pojazdów mechanicznych zawsze jest obciążona VAT i dotyczy to nie tylko aut, ale też np. motocykli czy traktorów. 
 • Sprzedają komputery – Definicja jest tu bardzo szeroka, może obejmować też np. smartfony. W praktyce jednak handel elektroniką i tak bardzo szybko wychodzi ponad limit kwotowy. 
 • Zajmują się konsultingiem, windykacją, sprzedażą towarów wrażliwych, energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych itp. – Istnieje długa i niezbyt intuicyjna lista działalności, które muszą przejść na VAT, ale dla osób podejmujących się tego, jest to naprawde najmniej istotne wyzwanie podatkowo-księgowe. 

Oprócz tego obowiązek przejścia na VAT dotyczy też firm mających siedzibę poza terytorium Polski.

Niskie koszty, niskie i ceny, a konsument zadowolony, czyli kiedy VAT się nie opłaca?

Oczywiście możliwość rezygnacji z bycia płatnikiem/podatnikiem czynnym VAT przysługuje tylko stosunkowo małym firmom, ale spośród nich szczególnie opłaca się to prowadzącym JDG, którzy: 

 • mają niskie koszty prowadzenia działalności,
 • ponoszą koszty nie obciążone VAT, lub obciążone stawkami obniżonymi,
 • ich profil działalności wymagałby obciążenia sprzedaży stawką 23%,
 • świadczą usługi głównie B2C.

Przykład 1: Pani Zofia jest animatorką zabaw dla dzieci, a głównymi odbiorcami są osoby prywatne, które potrzebują jej podczas przyjęć, uroczystości rodzinnych i wyjazdów. Pani Zofia czasem przygotowuje jakieś rekwizyty dla dzieci, ale głównie polega na rękodziele kupowanym od znajomych bez VAT. 

Póki nie przekroczy limitu kwotowego nie opłaca jej się przejść na VAT, ponieważ musiałaby doliczyć 23% (działalność rozrywkowa) do ceny swoich usług. 

Przykład 2: Pan Waldemar sprowadza z Gruzji ręcznie robione kosze. Kupuje je od lokalnych rzemieślników i korzystnie sprzedaje osobom fizycznym w Polsce. Jego głównym kosztem obciążonym VAT jest transport, ale nie zabiera on istotnej części przychodów. 

Poniewaz stawka VAT jaką musiałby zastosować po przejściu na VAT wynosi jedynie 8%, to decyzja o przejściu na VAT lub rezygnacji z niego nie wpływa aż tak bardzo na jego działalność. 

Przykład 3: Pani Ula jest programistką, zamiast jednak pracować w korporacji, tworzy niewielkie szyte na miarę programy dla osób starszych, które ułatwiają im obsługę urządzeń elektronicznych i posługiwanie się internetem. Prawie nie ma kosztów, pracuje dla osób fizycznych, a gdyby przeszła na VAT musiałaby doliczyć 23%. 

Pani Uli opłaca się pozostać zwolnioną z VAT do czasu przekroczenia limitu 200 000 zł przychodów rocznie. 

Klient profesjonalny, VATowane koszty, czyli kiedy opłaca się przejść na VAT?

Vatowcami powinny zostać niektórzy przedsiębiorcy nie przekraczając limitu 200 000 zł przychodów rocznie. Opłaci się to zwłaszcza tym którzy:

 • Świadczą usługi/sprzedają przedsiębiorstwom na VAT,
 • Mają koszty z VAT-em 23%,
 • Mogą sprzedawać swoje usługi z VAT-em obniżonym.

Przykład 4: Pan Tadeusz jest konserwatorem klimatyzacji. Jego głównym kosztami są paliwo, usługi reklamowe i zakup części klimatyzatorów. Pracuje głównie dla dużych firm. 

Nawet jeśli nie przekracza limitu 200 000 zł powinien przejść na VAT – jego klientom to nie przeszkadza, a on sam będzie mógł dzięki temu odliczyć VAT z kosztów. 

Przykład 5: Pani Sylwia jest front-end deweloperką. Ma własną działalność gospodarczą, ale realnie pracuje dla firmy tworzącej oprogramowanie księgowe. Wydaje sporo własnych pieniędzy na szkolenia i udział w eventach. 

Zdecydowanie opłaca jej się być VAT-owcem. Firma, dla której pracuje, zapłaci ten podatek, a Pani Sylwia odzyska jego część dzięki kosztom szkoleń. 

Przykład 6: Pan Roman jest barberem pracującym niemal wyłącznie dla studia reklamowego. Przygotowuje aktorów i statystów, korzystając z własnych materiałów takich jak farby do włósów, oraz narzędzia za które też sam płaci. 

Pan Roman może bezpiecznie przejść na VAT. Rozliczy dzięki temu VAT z kosztów, a jego stawka wyjściowa VAT jest dość niska i nie powinna wpływać na jego konkurencyjność dla studia filmowego czy okazjonalnych klientów. 

Ale ja nie chcę, czyli co się dzieje gdy wchodzisz na VAt z powodu przekroczenia limitu?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego przekroczy limit 200 000 zł lub rozszerzy działalność na branże przymusowo objęte VAT-em, natychmiast musi przejść na VAT. Oznacza to dosłownie konieczność wystawienia FV z VATem przy pierwszej kwocie ponad limit. 

Należałoby też poprzedniego dnia dokonać rejestracji jako czynny podatnik/płatnik VAT. Wymaga to stałej czujności ze strony księgowej lub osoby zajmującej się księgowością JDG.

Jeśli podatnik przekroczy limit może ponieść karę za brak zgłoszenia do rejestru, a ponadto zapłaci VAT od faktur wystawionych bez VATu.

Przykład 6 (przekroczenie limitu): Pani Patrycja zaczęła rok podatkowy bez VATu. Dnia 22 października osiągnęła limit 200 000 zł przychodów, ale nie zauważyła tego. 6 listopada wystawiła FV na 10 000 zł, a klient ją zapłacił. Oznacza to, że przekroczyła termin zgłoszenia do VATu, który był 5 listopada (zawsze dzień przed). W dodatku zamiast zarobić 10 000 zł netto (bo policzyła VAT 0%), zarobi jedynie 8130 zł 08 gr i zapłaci 23% VAT – 1869 zł 92 gr.

Jeśli zdarzy się Państwu taka sytuacja polecam pilny kontakt z doradcą podatkowym. Gdyby w.w. pani Patrycja działała prawidłowo byłoby tak:

Przykład 7 (prawidłowe działanie):  Pani Patrycja zaczęła rok podatkowy bez VATu. Dnia 22 października osiągnęła limit 200 000 zł przychodów. Wiedząc, że następna FV wyjdzie poza limit, natychmiast zgłosiła się jako płatnik VAT. Następne FV wystawiała już ze stawką 23%. 

VAT czy nie VAT, oto jest pytanie

Bazowo prowadząc JDG i nie przekraczając limitu jest się zwolnionym z VATu. Po przekroczeniu limitu liczonego proporcjonalnie do części roku podczas której prowadziło się działalność trzeba natychmiast przejść na VAT. To są elementy graniczne podatkowej układanki. Pomiędzy nimi jest wybór czy zaoferować niższe ceny konsumentom, czy być w stanie rozliczyć VAT płacony wraz z fakturami od dostawców. Powyższe przykłady mogą Państwu pomóc w dokonaniu opłacalnego wyboru. 

Jeśli jednak podatek VAT wciąż wydaje się Państwu zbyt skomplikowany, mają Państwo całkowitą rację – taki właśnie jest. Moim zadaniem jest wyjaśnić go Państwu. Zapraszam po poradę.

Polecam też cykl artykułów powiązanych, które dotyczą rozliczania działalności gospodarczej w 2024.

Jak wybrać formę opodatkowania na 2024 rok?

Wraz z rozpoczęciem 2024 roku dla większości przedsiębiorców zacznie się kolejny rok podatkowy. Warto zadbać o to, by był on udany także pod względem finansowym. Dlatego podpowiadam jak wybrać formę opodatkowania dla JDG na 2024.

Artykuł jest częścią większej serii artykułów dotyczących rozliczania działalności gospodarczej w 2024 roku.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej 

Podatek dochodowy trzeba zapłacić, ale możliwie jak najmniejszy. Jednym ze sposobów na to, jest wybór właściwej formy opodatkowania. 

Można ją (poza wyjątkami) zmienić raz na rok. Są na to 3 sposoby:

 • wysyłając podpisane oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do właściwego Urzędu Skarbowego, 
 • wypełniając wyżej wspomniane oświadczenie w siedzibie urzędu, 
 • dokonując aktualizacji w CEiDG. 

Polecam tę ostatnią opcję, zwłaszcza, że można zrobić to online po zalogowaniu się na platformie. 

Zmiany można dokonać do 20 lutego lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęło się pierwszy w danym roku przychód.. 

Przedsiębiorca prowadzący małą firmę ma do wyboru:

 • Rozliczenie PIT na podstawie skali podatkowej
 • Liniowy podatek dochodowy
 • Ryczałtowe rozliczenie PIT
 • Kartę podatkowa (tylko jeśli już na niej jest) 

Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych – skala podatkowa

Skala podatkowa traktowana jest jako zasady ogólne rozliczania podatku dochodowego. Jeśli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, to automatycznie rozliczasz się w ten sposób. Oznacza to, że: 

 • Możesz odliczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Masz prawo korzystać z ulg podatkowych dla osób fizycznych,
 • Płacisz 12% od dochodu do 120 000 zł i 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł,
 • Podatek obniżasz dzięki kwocie wolnej od podatku o maksymalnie 3600 zł rocznie
 • Składasz PIT 36 do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym.
 • Możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Jest to rozwiązanie optymalne dla firm mających wysokie wydatki i w związku z tym osiągających stosunkowo niski dochód. 

Podatek liniowy – 19% od dochodu

Opcjonalnie można wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym kojarzonym w Polsce przede wszystkim z dużymi i bardzo dochodowymi firmami. W praktyce każde przedsiębiorstwo może wybrać tę formę opodatkowania, tylko nie zawsze się to opłaca. Jeśli wybierzesz podatek liniowy:

 • Możesz odliczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Masz bardzo ograniczone prawo do stosowania ulg podatkowych.
 • Płacisz 19% od całości dochodu.
 • Nie możesz wykorzystać kwoty wolnej od podatku.
 • Składasz PIT 36L do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym.
 • Nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Jest to rozwiązanie dla firm osiągających dochody powyżej 120 000 rocznie.

Ryczałt ewidencjonowany – uproszczona forma rozliczenia PIT

Większość małych przedsiębiorstw (przychody roczne do 2 milionów euro) prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może wykorzystać ryczałt ewidencjonowany. Jeśli się na to zdecydujesz, to:

 • Nie możesz odliczyć kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Masz bardzo ograniczone prawo do stosowania ulg podatkowych (tylko składki ZUS),
 • Płacisz podatek zależny od przychodu, nie od dochodu. Stawki wynoszą od 2% do 17%.
 • Nie możesz wykorzystać kwoty wolnej od podatku.
 • Składasz PIT 28 do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym.
 • Nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstw, które mają niskie wydatki i są w stanie korzystać z atrakcyjnych stawek podatku. 

Karta podatkowa – rozwiązanie, którego nie możesz wybrać

Karta podatkowa funkcjonuje jako forma opodatkowania dla małych przedsiębiorstw. Kwota podatku nie jest tu uzależniona od osiąganych dochodów czy choćby przychodów, ale od rodzaju prowadzonej działalności. Do niedawna mogły z niej skorzystać zawody takie jak fryzjer, ale od dwóch lat niemożliwe jest przejście na kartę podatkową. Można jedynie kontynuować ten sposób opodatkowania jeśli wybrało się go wcześniej. 

Ponieważ ta forma opodatkowania jest bardzo uproszczona i w niektórych wypadkach także korzystna, to polecam solidnie przemyśleć decyzję o odejściu od niej. Powrót nie będzie już możliwy. 

Która forma opodatkowania opłaca się najbardziej?

Gdyby zawsze opłacała się jedna z form opodatkowania, pozostałe byłyby niepotrzebne. Czynniki które musisz wziąć pod uwagę obliczając opłacalność 3 podstawowych form, które możesz wybrać to:

 • Wysokość osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów i ostatecznych dochodów,
 • Stabilność wszystkich wyżej wymienionych,
 • Chęć rozliczania się wspólnie z małżonkiem,
 • Potencjał korzystania z ulg podatkowych,

Nie znając dokładnie sytuacji trudno mi określić jaka forma będzie najlepsza dla Ciebie, mogę jedynie podać kilka typowych przykładów.

Przykład 1: Pan Arek jest samodzielnym programistą. Zarabia dobrze, ale wydatki na prowadzenie działalności ma bardzo niskie. Nie rozlicza się z małżonką, ani nie ma dzieci. Prawdopodobnie powinien przejść na ryczałt ewidencjonowany. 

Przykład 2: Pani Beata prowadzi hurtownię, którą w tym roku zamierza rozbudować co prawdopodobnie pochłonie większość dochodów. Jej przychody zostaną więc zrównoważone przez koszty prowadzenia działalności. Bardzo możliwe, że powinna pozostać na skali podatkowej.

Przykład 3: Pan Cyprian prowadzi firmę doradczą o ugruntowanej pozycji i zatrudnia kilkanaście osób. Jego dochody przekraczają 200 000 w skali roku. Nie rozlicza się z małżonką. Raczej powinien przejść na podatek liniowy. 

Wybór optymalnej formy opodatkowania dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz pomocy z wyborem formy opodatkowania na 2024, zapraszam do siebie po poradę. 

Znajdziesz też na mojej stronie artykuły powiązane, które pomogą Ci dokonać kolejnych wyborów podatkowych. 

Spółka czy jednoosobowa działalność gospodarcza w 2024? 6 różnic, o których warto wiedzieć.

Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka z o.o. to dwie najbardziej popularne formy prowadzenia działalności. Wielu przedsiębiorców ma możliwość wyboru pomiędzy nimi podczas zakładania firmy. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać i nie chodzi w niej tylko o podatki. Postaram się ją przybliżyć w 6 punktach. 

Artykuł jest częścią większej serii, która przybliży Państwu możliwości podatkowe na rok 2024.

1 Kto wie ile zarabiam? – Transparentność spółki i prywatność JDG

Jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, legalne sprawdzenie jego finansów jest bardzo trudne. Natomiast spółki z o.o. regularnie wysyłają sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Można po prostu wejść na stronę KRS i podejrzeć podstawowe informacje o spółce z poprzedniego roku podatkowego: jakie firma miała dochody, wydatki, ilu pracowników i kto nią zarządzał. 

Spółka z o.o.

 • Budzi większe zaufanie przy profesjonalnej współpracy B2B. 

JDG

 • Zapewnia większy poziom prywatności danych finansowych. 

2 Kto spłaca długi? – Odpowiedzialność całym majątkiem w JDG i ograniczona w spółce z o.o.

Za zobowiązania jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel odpowiada zawsze i całym swoim majątkiem. W praktyce jego prywatny i firmowy majątek są połączone. Za zobowiązania odpowiada także współmałżonek właściciela JDG jeśli małżonkowie mają wspólnotę majątkową. 

W spółce z o.o. zarząd do pewnego stopnia odpowiada za zobowiązania spółki, ale jednak ma ona odrębny majątek, jest samodzielnym podmiotem prawnym i chroni właściciela przed niezawinioną stratą, która przerosłaby wartość aktywów. 

Spółka z o.o.

 • Odpowiedzialność finansowa za zobowiązania jest znacznie ograniczona. 

3 Pełna księgowość czy KPiR? – Różnice w obowiązkach księgowych

Jednoosobową działalność gospodarczą można prowadzić na uproszczonych zasadach księgowych jeśli nie przekracza się limitu 2 milionów euro przychodów rocznie. Natomiast spółka z o.o. wymaga prowadzenia ksiąg handlowych (pełnej księgowości) bez względu na osiągane przychody. Oznacza to dodatkowe koszty i obowiązki informacyjne po stronie przedsiębiorcy. Księgowość JGD można (chociaż nie polecam) prowadzić samodzielnie, ale sprawy spółki muszą zostać powierzone profesjonalnym księgowym.

JDG

 • Uproszczona księgowość, potencjalna możliwość prowadzenia ksiąg samodzielnie,

4 Kto płaci większe podatki? – Podwójne opodatkowanie, ulgi podatkowe, stawki PIT/CIT.

Temat jest zbyt szeroki, by go tu omówić, ale warto wiedzieć, że spółki i osoby fizyczne opodatkowane są na różnych zasadach. Prowadząc firmę w formie JDG można korzystać z ulg podatkowych, ryczałtu ewidencjonowanego, a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Spółki mają z kolei dedykowane rozwiązania takie jak np. CIT Estoński. 

Spółki

 • Dedykowane rozwiązania podatkowe, niskie podatki pod warunkiem, że nie wyprowadza się dochodów ze spółki,

JDG

 • Ulgi podatkowe, możliwość skorzystania z niskiej stawki ryczałtu, łatwość wykorzystania dochodów na cele prywatne,

5 Co jest firmy, a co moje? – Wnoszenie swojego majątku do firmy i odbieranie go

W jednoosobowej działalności gospodarczej bardzo łatwo jest wnieść lub wyprowadzić z firmy składnik majątku. Może to dotyczyć np. samochodu, sprzętu elektronicznego, a nawet nieruchomości czy prawa rzeczowego. Wprowadzenie prywatnego majątku do spółki oznacza konieczność podpisania umowy (czasami między jedynym właścicielem, a jego spółką), a wyprowadzenie majątku spółki w ręce właściciela jest już traktowane jako dochód po jego stronie i wymaga rozliczenia z urzędem skarbowym.

JDG

 • Przekazywanie składników majątku między firmą, a jej właścicielem, jest bardzo ułatwione,

Spółka

 • Umowy między właścicielem, a spółką, mogą być opłacalne ze względów podatkowych,

6 Jak szybko mogę zakończyć działalność? – Procedury w spółkach i prosta decyzja w JDG

Oczywiście zamykając działalność gospodarczą zawsze trzeba uporządkować jej sprawy finansowe i podatkowe, ale w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przynajmniej formalności są bardzo uproszczone. 

Spółka z o.o. musi zostać postawiona w stan likwidacji, trzeba to ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a na koniec napisać sprawozdanie dla potrzeb urzędu. Nic strasznego, ale nie uda się zamknąć spółki z dnia na dzień.

JDG

 • Znacznie łatwiej zamknąć działalność.

JDG czy spółka z o.o. – co wybrać?

Decyzja zawsze jest indywidualna. Spółki z o.o. są optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców biorących na siebie dużą odpowiedzialność i podejmujących się projektów, które mogą ich “przerosnąć” czyli po prostu są ryzykowne. Dobrym przykładem są firmy budowlane, transport międzynarodowy, organizacja imprez masowych. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza sprawdza się dużo lepiej gdy przedsiębiorca chce inwestować dochody w majątek prywatny – np. buduje dom dla rodziny, pomaga krewnym, planuje zakup jachtu. 

Połączenie obu form działalności może być okazjonalnie opłacalne, wymaga jednak stałego wsparcia doradcy podatkowego i wysoko wykwalifikowanego księgowego. 

Jeśli zastanawiają się Państwo, która z form prowadzenia działalności będzie optymalna, zapraszam po poradę. 

Polecam też serię powiązanych artykułów dotyczących opodatkowania osób fizycznych, spółek i relacji pomiędzy firmą, a właścicielem. 

Jak rozliczać działalność gospodarczą w 2024?

W związku z wieloma pytaniami o to jak przygotować firmę na 2024, przedstawiam najbardziej popularne rozwiązania podatkowe i wybory jakich można dokonać prowadząc firmę z sektora MSP.

Zapraszam do lektury tematów, które są dla Państwa interesujące. Kolejno pojawią się na stronie:

Spółka czy jednoosobowa działalność gospodarcza w 2024?

6 kwestii, które warto przemyśleć przed dokonaniem wyboru (i tylko jedną z nich jest podatek dochodowy)

Jak wybrać formę opodatkowania na 2024 rok?

4 rozwiązania dla działalności jednosobowych i wyjaśnienie dlaczego nie zawsze możesz z nich skorzystać.

Czy przejść na VAT w 2024? Kiedy warto z niego zrezygnować?

Przykłady w różnych branżach: handlu, IT, działalności transgranicznej.

Podatek dochodowy przy prowadzeniu spółki w 2024

Rozliczamy spółkę z o.o. oraz osoby, które jednocześnie prowadzą JDG i spółkę.

Mały ZUS+ i czy zawsze warto z niego skorzystać?

Wyjaśniam jak skorzystać z niższych składek i kiedy tego jednak nie robić.