Rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT – zeznania podatkowe 2024

Początek 2024 roku to czas, w którym składa się rozliczenia roczne, czyli zeznania podatkowe PIT za 2023 rok.

Najważniejsze daty dotyczące rozliczeń PIT za 2023 rok:

– Do 2 lutego składasz zeznanie jeśli rozliczasz się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, a także jeśli jesteś osobą duchowną,

– Do końca lutego musisz wysłać PIT 11 osobom, które w 2023 roku były twoimi pracownikami, wykonywały dla Ciebie umowy o dzieło i zlecenie.

– Do 2 marca składasz zeznania podatkowe w imieniu swoich pracowników.

Do 30 kwietnia składasz zeznanie, jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), także jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej.

Zeznanie podatkowe lepiej składać z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć sytuacji, w których ze względu na nieprzewidzianą wcześniej okoliczność, jego terminowe złożenie będzie niemożliwe.

Dodatkowo, Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na wypłacenie zwrotu podatku, licząc od daty złożenia zeznania. Jeśli więc spodziewasz się zwrotu, warto złożyć zeznanie szybciej i dzięki temu szybciej odzyskać pieniądze.

Najczęstsze trudności przy wypełnianiu zeznań podatkowych i rozliczaniu PIT:

– Jak prawidłowo obliczyć wszystkie kwoty (przychód, dochód, podatek, odliczenia)? – szczególnie w sytuacji osiągania przychodów z różnych źródeł (np. etat + umowy o dzieło, z których niektóre wiążą się z przekazaniem praw autorskich, a inne nie).

– Jak wypełnić formularz, by skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych (np. budowlanej, za internet itp.)? – Powszechnymi błędami są: niewłaściwe rozliczenie ulgi a także chęć skorzystania z ulgi, kiedy nie ma się do tego prawa. W tych sytuacjach, oprócz konieczności złożenia korekty, wobec podatnika mogą zostać konsekwencje pieniężne. Należy pamiętać, że kwota odliczeń nie może przekraczać obliczonego podatku.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego? – powszechnie podatnicy błędnie wypełniają związane z tym rubryki

Dlaczego warto zgłosić z zeznaniem PIT do Kancelarii Doradcy Podatkowego w Radomiu?

Zgłaszając się do Kancelarii w celu rozliczenia PIT za 2023 rok, unikniesz powyższych problemów i skorzystasz z doświadczenia Doradcy Podatkowego, działającego w branży podatków od 1991 roku.

Najważniejsze zalety:

  • prawidłowe wyliczenie przychodu, dochodu, podatku oraz kwoty zwrotu
  • prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza PIT
  • właściwe rozliczenie ulg podatkowych a także kwoty 1,5% podatku przekazywanej na Organizacje Pożytku Publicznego
  • profesjonalna pomoc w atrakcyjnej cenie
  • możliwość wysłania zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego online – bez oczekiwania w kolejkach w urzędzie lub na poczcie

Zeznania podatkowe przygotowywane w Kancelarii: PIT 16A, PIT 19A, PIT 28, PIT 40, PIT 40A, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 39.

Rozliczenie podatku od pracy za granicą

Dla osób pracujących za granicą, prawidłowe rozliczenie podatku i złożenie zeznania PIT w Polsce może stanowić pewne wyzwanie. W Kancelarii rozliczamy m. in. podatek od dochodów zagranicznych. Usługa obejmuje wiele krajów europejskich (m. in. Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja, Dania, Austria) i USA.

Zapraszam także przedsiębiorców zainteresowanych zmianą formy opodatkowania PIT/CIT i VAT lub zakładających działalność.