Podatek dochodowy przy prowadzeniu spółki w 2024

Zakładasz spółkę z o.o. po to, by płacić niższe podatki. Tymczasem okazuje się, że płacisz je podwójnie. Nie tak miało być? To zapraszam do czytania. Sprawdźmy jaki podatek dochodowy musisz zapłacić prowadząc spółkę i jakie masz opcje, by uniknąć płacenia zbyt dużo. 

Artykuł jest częścią większej serii poświęconej rozliczania działalności gospodarczej w 2024. 

Dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z sektora MSP.

Czym jest spółka z o.o. z punktu widzenia prawa podatkowego?

Z podatkowego punktu widzenia spółka kapitałowa jest podmiotem całkowicie odrębnym od swoich właścicieli. Płaci własne podatki i korzysta z własnych odliczeń. Nie może korzystać z majątku właściciela/udziałowca bez podpisania odpowiedniej umowy, ani też przekazać mu żadnych składników majątku spółki. Dotyczy to nawet drobnych rzeczy typu stary telefon komórkowy. 

Majątek spółki, oraz jej zobowiązania, w tym podatkowe są odrębne od właściciela. 

Jednocześnie zarówno właściciel, udziałowcy, jak członkowie zarządu spółki są powiązani ze spółką dla potrzeb przepisów zapobiegającym przestępstwom podatkowym.

Mimo, że spółka z o.o. pojawiła się jako forma prawna ułatwiająca obrót profesjonalny i usuwająca osobistą odpowiedzialność za finanse firmy, to przepisy podatkowe rządzą się własnymi prawami. 

Zasady podstawowe – jaki podatek dochodowy płaci spółka?

Według podstawowych zasad opodatkowania spółek kapitałowych, spółka

 • Płaci podatek CIT, którego stawka wynosi 19%,
 • Nie może rozliczać się ryczałtowo,
 • Nie korzysta z kwoty wolnej od podatku,
 • Nie korzysta z ulg i zwolnień właściwych dla PIT,
 • Może zaliczyć w koszty użytkowanie tylko aut w 100% służbowych, 
 • Może wypłacić właścicielom dywidendę, po raz kolejny opodatkowaną 19%, 
 • Prowadzi pełną księgowość bez względu na dochody.

Przedstawione powyżej wyliczenie, nawet potraktowane intuicyjnie, nie wydaje się zbyt atrakcyjne. Na szczęście istnieją dedykowane rozwiązania podatkowe dla spółek, które znacznie poprawiają sytuację. Spróbujmy je pokrótce wymienić.

CIT 9% dla małych spółek z o.o.

Mimo, że podatek CIT nazywany jest podatkiem liniowym, faktycznie jest to jednak podatek progresywny. Tyle, że limit wejścia na wyższą stawkę podatku zależny jest od przychodu, a nie dochodu. 

Spółki spełniające warunki uznania za małych podatników, czyli takie, których roczny przychód mieści się w granicach 2 milionów euro, mogą płacić preferencyjny CIT. 

Stawka obniżona CIT wynosi 9% od dochodu. 

Wyjątkowo mogą z tej zniżki skorzystać też firmy, które dopiero powstały (ale nie w wyniku restrukturyzacji). 

CIT Estoński gdy inwestujesz w spółkę z o.o.

Polska wersja bardzo lubianego w Europie CIT Estońskiego jest silnie okrojona, obwarowana zakazami, ale w wielu wypadkach i tak warta rozważenia. 

Spółka z o.o., która przejdzie na CIT Estoński może nie płacić podatku dochodowego (CIT) tak długo jak długo nie przekazuje pieniędzy swoim właścicielom, czyli nie wyprowadza ich ze spółki. W Polsce z CITu (pseudo)Estońskiego mogą skorzystać spółki:

 • Mające mniej niż 50% przychodów ze źródeł pasywnych,
 • O strukturze właścicielskiej (żadnych osób prawnych wśród właścicieli),
 • Zatrudniajace na umowę o pracę conajmniej 3 nie-udziałowców,
 • Mające przychody do 100 000 000 zł rocznie, 
 • Działające poza strefami ekonomicznymi,
 • Nie korzystające z ulg typu IP BOX, ulga na badania i rozwój,
 • Gotowe przejść na ten system od razu na 4 lata,
 • Nie korzystające z ulg typu ulga na złe długi.

IP BOX gdy rozwijasz technologię

Popularna ulga podatkowa, którą mogą wykorzystać spółki z o.o. inwestujące w rozwój technologiczny. Działa optymalnie w przypadku branży IT, która łatwo może udowodnić wytwarzanie nowej wartości intelektualnej. Wykorzystują ją także spółki produkcyjno-badawcze i usługowo-badawcze. 

IP BOX pozwala obniżyć stawkę podatku CIT do 5%, ale tylko od przychodów ze źródeł opartych na wytworzonej przez spółkę własności intelektualnej. 

Spółka z o.o. może być sposobem na wydzielenie z działalności jej fragmentu odpowiedzialnego za działania podlegające IP BOX.

Spółka z o.o. + JDG dla odważnych

Połączenie jednoosobowej działalności gospodarczej i jednoosobowej spółki z o.o. to zaawansowane rozwiązanie, które jest troszeczkę przereklamowane, choć może angielskie słowo “overhyped” byłoby tu bardziej na miejscu. 

Jedyne co można zagwarantować prowadząc na raz obie formy działalności, to kontrolę skarbową. Przecież wiadomo, że stosujesz to połączenie, by ominąć jakieś przepisy. 

Czasami faktycznie się to udaje i jest w 100% legalne. 

Połączenie spółki i JDG pozwala w niektórych wypadkach uniknąć podwójnego opodatkowania, lub wejścia w wyższy próg przychodów. 

Jest to temat warty wspomnienia, ale zbyt szeroki, by zagłębić się w niego w tym artykule. 

Zanim założysz spółkę z o.o.

Powyższe rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć podatki dochodowe płacone przez spółki. Prawdopodobnie możesz skorzystać przynajmniej z jednego z nich. Każda działalność ma jednak indywidualny charakter, podobnie jak unikalna jest też Twoja sytuacja. Dlatego przed założeniem spółki z o.o. zaplanuj w jaki sposób będziesz płacić od niej podatki w roku 2024. Jeśli uznasz, że sprawa jest skomplikowana – zapraszam do mnie po poradę. 

Polecam też cykl artykułów powiązanych z rozliczeniami firm w 2024. 

Powyższy artykuł będzie aktualizowany w miarę wchodzenia w życie kolejnych przepisów, które mogą zmienić realia małych spółek z o.o. w 2024 roku. 

Sprzedaż nieruchomości – rozliczenia podatkowe osób fizycznych

podatek od sprzedaży nieruchomości

Kupno i sprzedaż nieruchomości są istotnych źródłem przychodów wielu osób fizycznych. Ponieważ nie ma w Polsce żadnych przychodów, których państwo nie chciałoby opodatkować, także przychody ze sprzedaży nieruchomości trzeba rozliczyć z fiskusem. Niżej kilka słów wyjaśnienia jak się do tego zabrać.

Pojedyncza sprzedaż nieruchomości – PCC i VAT

Każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomość (działkę, mieszkanie, obiekt przemysłowy) może ją sprzedać. Sprzedaż taka obciążona jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% od wartości nieruchomości. Nie jest natomiast obciążona podatkiem VAT. W dodatku zwyczajowo podatek od czynności cywilnoprawnych płaci strona kupująca. Sprzedając swoje mieszkanie nie trzeba się więc obawiać podatków obrotowych.

Czy osoba fizyczna może zapłacić VAT od nieruchomości?

Jeśli osoba fizyczna kupuje pojedynczą nieruchomość i potem ją sprzedaje zakłada się, że działa w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Kiedy kupuje 10 działek pod zabudowę, wszystkie uzbraja, stara się o warunki zabudowy itp., a potem te działki sprzedaje może to być uznane za prowadzenie działalności handlowej. 

Działalność taka wymaga obciążenia przedmiotu sprzedaży podatkiem VAT i absolutnie nie ma tu znaczenia, że sprzedający nie ma zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej. Urząd, a potem sąd uznają, że faktycznie taka działalność była prowadzona tylko bez zgłoszenia jej w CEiDG. W takiej sytuacji sprzedający może oskarżony o oszustwo podatkowe i zmuszony do zapłacenia “zaległego” VAT-u. 

Przepisy nie są precyzyjne. Na ostateczną decyzję sądu często wpływa tak zwany “zdrowy rozsądek”. Jeśli działania osoby fizycznej wskazują, że kupno i sprzedaż nieruchomości są jej działalnością zawodową – lepiej pogodzić się z koniecznością zapłacenia VAT. W sytuacjach niejasnych warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości oznacza dla sprzedającego przychód, który co do zasady powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych. To znaczy, że należy zapłacić 19% podatku dochodowego. Od tej reguły istnieje jednak wiele wyjątków:

Nieruchomość mieszkaniowa sprzedana po 5 latach posiadania – Właściciel nieruchomości, który miał ją od przynajmniej 5 lat podatkowych (5 pełnych lat + pozostała część roku w którym nabył nieruchomość) może sprzedać ją bez podatku dochodowego.

Przykład: Pan Albert kupił dom w lipcu 2011 roku, a mieszkanie w lutym 2017. W 2021 sprzedaje obie nieruchomości. Dom sprzedaż bez podatku, od mieszkania musi podatek zapłacić. 

Przeznaczenie przychodu na własne cele mieszkaniowe – Po sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej, można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki na własne cele mieszkaniowe i w ten sposób uniknąć podatku. Własne cele to np.: zakup mieszkania dla siebie lub dzieci (jeśli się takiego nie ma), remont własnego mieszkania itp. Sprzedający mieszkanie ma aktualnie aż 3 lata na wydanie uzyskanych ze sprzedaży mieszkania środków. 

Przykład: Pani Bożena sprzedała dom i zarobiła na tym 500 000 zł, po roku kupiła sobie mieszkanie, płacąc za nie 300 000 zł. Zapłaci podatek od (500 000 – 300 000) = 200 000 zł. 

Rozliczenie zakupu mieszkania jako kosztu – Osoba, która najpierw kupiła nieruchomość, a przed upływem 5 lat ją sprzedaje, może potraktować koszt zakupu jako koszt uzyskania przychodu i obniżyć dzięki temu podstawę opodatkowania. 

Przykład: Pan Cezary kupił w 2018 roku działkę za 100 000 zł, dodatkowo założył na niej instalacje, media i zbudował ogrodzenie co kosztowało go 50 000 zł. W 2021 sprzedał działkę za 200 000 zł. Zapłaci podatek od (200 000 – 50 000 – 100 000) = 50 000 zł

Podatki od sprzedaży nieruchomości – definicje i wyjaśnienia

Własne cele mieszkaniowe

Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej traktuje się jako przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w przypadku:

 • Zakupu innego mieszkania lub domu – także dla dzieci/wnuków, które nie mają własnej nieruchomości mieszkalnej;
 • Wykupienia udziału w nieruchomości mieszkalnej, lub prawa do zamieszkania (np. TBS);
 • Przeprowadzenia remontu już istniejącej nieruchomości – koszty materiałów, usług remontowych itp.
 • Zakupu działki budowlanej i budowy własnego domu.

Nie można traktować wydatku jako przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe gdy obejmował on np.: zakup narzędzi remontowych, zakup wyposażenia, wykończenie lokalu firmowego itp.

PIT – 39

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości rozlicza się za pomocą PIT -39. Należy złożyć go za rok, w którym sprzedaje się nieruchomość. W deklaracji tej podatnik określa czy przeznaczył (lub zamierza przeznaczyć do końca 3 letniego terminu) uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki na własne cele mieszkaniowe. Jeśli już po złożeniu PIT – 39 zmieni zdanie, musi złożyć korektę deklaracji.

W przypadku obiektów przemysłowych znacznie trudniej uniknąć podatków niż w przypadku nieruchomości mieszkaniowych. Warto więc rozważyć zakup i sprzedaż ich na działalność gospodarczą. 

W bardziej skomplikowanych sprawach zapraszam do kancelarii po poradę prawną.