Ulgi na cele zdrowotne i rehabilitacyjne

Prawo podatkowe pozwala na dokonanie szeregu odliczeń od podatku dochodowego PIT w przypadku gdy podatnik potrzebuje opieki medycznej, korzysta z rehabilitacji lub kupuje leki konieczne dla utrzymania zdrowia. Kto i w jakiej kwocie może skorzystać z poszczególnych ulg?

Osoby niewidome (I i II grupa inwalidzka) oraz nie mogące poruszać się samodzielnie (I grupa inwalidzka – uszkodzenie narządów ruchu) mają prawo dokonać odliczenia związanego z wynajęciem przewodnika. Do analogicznej ulgi mają prawo osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego ww. grup i nie zarabiające rocznie powyżej 9 120 zł. Ulga polega na obniżeniu podstawy obliczenia PIT o faktycznie poniesione koszty, nie więcej jednak niż 2280 zł w skali roku. Te same osoby mogą skorzystać z drugiej ulgi o analogicznej wysokości – ulgi na utrzymanie psa asystującego (przewodnika). Ulgi są uważane za odrębne i podatnik, który udowodni, że zatrudnia zarówno przewodnika (osobę fizyczna) jak i utrzymuje odpowiednio przeszkolonego psa może odliczyć maksymalnie 4560 zł.

Przedstawiona powyżej grupa osób niepełnosprawnych, lub mających na utrzymaniu niepełnosprawnych krewnych ma również prawo odliczyć od podatku używanie samochodu osobowego, który jest własnością osoby uprawnionej do odliczenia. Odpadają tu samochody wypożyczone i wzięte w leasing. Podobnie jak w przypadku powyższych ulg, kwotą graniczną jest tu 2280 zł, które można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Oprócz limitowanych ulg rehabilitacyjnych pojawiają się również ulgi nielimitowane. Wynikają one z poniesienia wydatków co należy udokumentować. Przede wszystkim podatnik ma prawo odliczyć koszt leków zakupionych na podstawie zalecenia lekarza specjalisty. Od podstawy dochodu odlicza się nadwyżkę kosztu leków w danym miesiącu ponad 100 zł (czyli jeśli chory zakupił leki za 150 zł, jedynie 50 odlicza od podstawy obliczenia PIT).

Poważną ulgą jest możliwość obniżenia kwoty będącej podstawą obliczenia PIT o wydatki poniesione w związku z adaptacją i wyposażeniem mieszkań dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Można tu uwzględnić jedynie elementy wyposażenia potrzebne wyłącznie niepełnosprawnemu, nie zaś takie, które choć ułatwią mu funkcjonowanie, to mogą być wykorzystane także przez inne osoby.

Jeśli niepełnosprawny korzysta z zabiegów leczniczych, i musi zapłacić za transport, wydatki z nim związane również może odliczyć od podstawy opodatkowania. Wliczają się tu zarówno przejazdy środkami transportu publicznego, karetką pogotowia, jak i w szczególnych okolicznościach transport prywatny. Zawsze wymagane jest potwierdzenie, że niepełnosprawny brał udział w zabiegach leczniczych lub wyjazdach rehabilitacyjnych.

Wszystkie ulgi rehabilitacyjne obniżają podstawę obliczenia podatku PIT i traktowane są analogicznie do kosztów uzyskania przychodu. Z tego względu przydają się faktycznie osobom osiągającym odpowiednio wysoki przychód by móc z nich w pełni skorzystać.

Oceń ten artykuł: