Kody PKD w IT

Rozliczenia podatkowe w branży IT – część I (kody PKD w IT)

Wśród klientów Kancelarii przybywa ostatnio specjalistów z branży IT, którzy szukają porady w zakresie rozliczeń podatkowych swojej działalności. Wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszam. Jestem też przekonana, że kilka podstawowych spraw warto wyjaśnić na szerszym forum. 

Ten artykuł jest pierwszym z serii. Postaram się możliwie szybko złożyć praktyczny poradnik podatkowy dla branży IT. 

W tej części znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 • Co to są kody PKD?
 • Jakie kody PKD przeznaczone są dla branży IT?
 • Które kody wybrać w poszczególnych zawodach z branży IT?
 • Co zrobić w przypadku rozszerzenia działalności?

Co to są kody PKD?

Kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to numery przypisane poszczególnym branżom i formom działalności. W założeniu ułatwiają one urzędową identyfikację głównego źródła przychodów (core biznes) firmy. Faktycznie są czymś co trzeba prawidłowo wybrać, by mieć możliwość wystawienia faktury za dany typ produktu lub usługi. W każdej chwili można je zmienić online na stronie CEIDG.

Kody PKD określone są przez:

Sekcję oznaczoną literą alfabetu – Sekcja jest bardzo ogólnym określeniem branży. Przykładowo sekcja J odpowiada za informację i komunikację

Dział oznaczony liczbą dwucyfrową – Dział jest nieco dokładniejszym określeniem branży. Przykładowo znajdujący się w sekcji J dział 61 określony jest jednym słowem “telekomunikacja”. Numeracja działów jest jednolita dla całej klasyfikacji, nie ma w niej podziału na sekcje. 

Grupa/podklasa –  Wewnątrz działów klasyfikacja dzieli się na grupy i podgrupy/podklasy. Ich numer zapisany jest po kropce za pomocą cyfry i ewentualnie litery na samym końcu kodu PKD. 

Przykładowy kod PKD wygląda tak

J.62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem

Niestety nie ma wśród nich kodów przypisanych bezpośrednio do Państwa zawodów. Zamiast programisty, testera, developera, architekta systemów informatycznych czy researchera znajdą tam Państwo jedynie bardzo ogólnie zarysowane grupy zawodowe. Ze względu na szybki rozwój Państwa branży istnieje też szansa, że znajdą Państwo swoją działalność w kategorii “inne/pozostałe”.

Kody PKD służą głównie do celów statystycznych, ale mogą być istotne w przypadku korzystania z pomocy państwowej, wprowadzania ustaw specjalnych (np. ustawy związane z Covid-19) lub opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Jakie kody PKD przeznaczone są dla branży IT?

Jak wyżej wspomniałam, klasyfikacja Państwa zawodów nie zawsze jest jasna, zwłaszcza dla urzędników, którzy mieliby ją zbadać. 

Poniżej wymieniam te kody, które proponuję swoim klientom:

Sekcja J (informacja i komunikacja)

62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem – Bardzo ogólnie zakreślona działalność usługowa, która może dotyczyć:

 • tworzenia oprogramowania,
 • modyfikowania, modernizowania oprogramowania już istniejącego,
 • testowania, sprawdzania, kontrolowania,

62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – Pojedynczy kod, który obejmuje dwie zupełnie różne działalności:

 • Doradztwo w zakresie oprogramowania (technologii, bezpieczeństwa, modyfikacji, obsługi)
 • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (wybór, podłączenie, modyfikacje, urządzenia do kopania kryptowalut)

62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – Po raz kolejny chodzi zarówno o fizyczne urządzenia jak i o systemy informatyczne. Znajdą się tutaj:

 • Administrowanie systemami informatycznymi, 
 • Administrowanie zasobami takimi jak serwery, superkomputery, farmy obliczeniowe,
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych i przechowywanych w nich danych

62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – Wiemy, że w tej kategorii znajduje się odzyskiwanie danych, że bywa do niej zaliczane instalowanie sprzętu i oprogramowania, oraz szeroko pojęty helpdesk. W praktyce jednak jest to kategoria, do której przypisuje się wszystko co nie pasuje do pozostałych. 

63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – Kluczem jest tu określenie “podobna działalność”. W tym kodzie PKD można zmieścić:

 • Administrację danymi osobowymi w myśl przepisów RODO,
 • Analizę danych statystycznych (w tym BigData),
 • Zarządzanie stronami www, a więc też sklepami internetowymi,
 • Działalność kryptograficzną w zakresie zabezpieczenia i przesyłania danych

Inne kody, które mogą Państwo chcieli wpisać do swojej działalności to:

63.12.Z – Działalność portali internetowych

58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa

95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Jakie kody PKD w zawodach IT?

Branża IT rozwija się o wiele szybciej niż ustawodawstwo. Jeśli Państwa zawodów brakuje w poniższym zestawieniu, proszę o kontakt – postaram się uzupełnić tabelę.

Zawód w branży ITKonieczne PKDOpcjonalne PKD
Programista (np. front-end developer)J.62.01.Z
Tester oprogramowaniaJ.62.01.Z62.02.Z
Researcher62.01.Z, 62.02.Z
Helpdesk95.11.Z62.03.Z, 62.02.Z
Product owner (w IT)62.01.Z, 62.03.Z, 58.29.Z
Operator systemów bezpieczeństwa informatycznego63.11.Z, 62.03.Z 62.02.Z, J.62.01.Z (jeśli tworzy/modyfikuje systemy bezpieczeństwa)
Analityk danych (statystyk, BigData scienist)62.03.Z, 63.11.Z 
Architekt systemów informatycznych62.01.Z, 62.02.Z, 58.29.Z
Administrator (systemów, stron, portali www)63.12.Z, 62.03.Z, 62.09.Z

w przypadku większej firmy, o szerszym zakresie działalności należy wybrać kody adekwatne do jej głównego źródła przychodów. 
Przykładowo jeśli firma specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania szytego na miarę dla kancelarii prawniczych to korzysta z kodu J.62.01.Z, nawet jeśli okazjonalnie doradza swoim klientom w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Co zrobić w przypadku rozszerzenia działalności?

Kody PKD można łatwo, szybko i bezpłatnie zmienić. Jeśli rozszerzyli Państwo zakres działalności, lub zmienili jej profil, mogą Państwo zalogować się i na stronie CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zmienić wybrane kody PKD. Proszę pamiętać, żeby pozostawić przynajmniej jeden aktywny kod.

Kody PKD w IT – podsumowanie

Samodzielni specjaliści z branży IT używają przede wszystkim kodów PKD z sekcji J odpowiadającej za informację i komunikację. Określenie profilu działalności kodem PKD jest wymogiem koniecznym, ale nie tak sztywnym jak mogłoby się wydawać. Mogą Państwo wybierać po kilka różnych kodów, a także wykonywać działalność pozostającą na granicy kilku kodów na podstawie dowolnego z nich. 

W kolejnych częściach postaram się przybliżyć: wybór formy opodatkowania w IT, porównanie opłacalności etatu i własnej DG w IT, ulgę IP Box oraz ostrzec przed najpopularniejszymi błędami popełnianymi w Państwa branży.

Oceń ten artykuł: