Zakładanie Firmy

Masz już pomysł, umiejętności i kapitał by założyć własną działalność gospodarczą. Jednak zakładanie firmy wymaga podjęcia kilku decyzji, które bardzo istotnie wpłyną na nią w najbliższym roku. Zapewnij sobie profesjonalną pomoc kancelarii w zakresie:

  • Uzyskania pomocy państwowej na założenie działalności,
  • Rejestracji przedsiębiorstwa (ZUS, US, CEDG, GUS, REGON, KRS),
  • Wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa,
  • Wyboru metody rozliczeń podatku dochodowego i VAT,
  • Zatrudnienia pracowników i zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego,
  • Rozliczenia kosztów poniesionych przed rejestracją działalności,
  • Dalszym prowadzeniu spraw podatkowych i księgowych