Usługi podatkowe

Kancelaria podatkowa oferuje profesjonalne usługi w następującym zakresie:

Doradztwo Podatkowe

 • Udzielanie ustnych i pisemnych porad w zakresie prawa podatkowego
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym oraz innymi organami skarbowymi
 • Reprezentacja i pomoc podczas kontroli oraz postępowań podatkowych
 • Doradztwo w zakresie innych zobowiązań (spadki i darowizny, ZUS)
 • Założenie działalności gospodarczej- wybór formy opodatkowania
 • Zawieszenie działalności
 • Likwidacja przedsiębiorstwa
 • Stały nadzór podatkowy

Rachunkowość

 • Prowadzenie rejestrów podatkowych
  • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Ksiąg handlowych (pełna księgowość)
  • Rejestrów niezbędnych do rozliczania podatku VAT
  • Ewidencji przychodów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
  • Innych ewidencji (np. ewidencji środków trwałych)
 • Przygotowanie rozliczeń podatkowych
  • Sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich urzędów wszelkich deklaracji podatkowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  • Roczne zeznania podatkowe PIT, CIT i przekazywanie ich do odpowiednich urzędów
  • Stała analiza kosztów i przychodów właścicieli
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Prowadzenie spraw pracowniczych
  • Przygotowanie umów o pracę, zlecenie i dzieło
  • Sporządzanie list płac
  • Prowadzenie kart przychodów pracowników
  • Sporządzanie deklaracji ZUS i druków RMUA
  • Przesyłanie deklaracji i innych dokumentów do ZUS

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższymi usługami podatkowymi, serdecznie zapraszam do kontaktu.