Jak amortyzować samochód osobowy?

Jak amortyzować samochód osobowy?

Ten artykuł jest częścią większej całości. Przedstawia stan prawny na dzień 1 stycznia 2019.

Zakup samochodu osobowego to spory koszt, który warto by odliczyć od podatku. Można to zrobić jedynie na raty, za pomocą tak zwanych odpisów amortyzacyjnych. Od stycznia 2019 zmieniają się jednak limity dotyczące amortyzacji. Warto więc zapoznać się z przepisami i sprawdzić jak amortyzować samochód osobowy, a także przypomnieć sobie związane z tym możliwości.

Co to jest samochód osobowy w rozumieniu przepisów podatkowych?

Wiemy czym jest samochód osobowy w potocznym rozumieniu, ustawy jednak posługują się własnym językiem. Dlatego przypominamy, że samochód osobowy, nie może:
– Mieć dopuszczalnej masy powyżej 3,5 tony,
– Być przeznaczony do przewozu więcej niż 10 osób (razem z kierowcą),
– Posiadać funkcjonalnie oddzielonej części towarowej i kabiny z jednym rzędem siedzeń,
– Posiadać otwartej części przeznaczonej do przewozu ładunków,
– Być zakwalifikowany na podstawie odrębnych przepisów jako samochód ciężarowy, van, lub pojazd wielozadaniowy,
– Być wyposażony w: ładowarkę, dźwig, koparkę, agregat spawalniczy, podnośnik do prac na wysokości, żuraw samochodowy, inne urządzenia budowlane i remontowe.
Definicja jest uciążliwa, ponieważ tak na prawdę mówi, że samochodem osobowym jest samochód, którego nie da się zaliczyć jako autobusu, ciężarówki, samochodu roboczego lub specjalnego. To co pozostało to samochody osobowe.
Warto pamiętać, że wstawienie kratki do samochodu osobowego nie czyni z niego ciężarówki. Przepisy „o kratkach” nie obowiązują już od ponad 10 lat, a niektórzy wciąż pytają…

Jak amortyzować samochód osobowy – obowiązki formalne

Amortyzować można tylko samochody osobowe, które zostały zakupione legalnie przez przedsiębiorstwo i wciągnięte przez nie do ewidencji środków trwałych. Każdy samochód jeśli jest sprawny, może być środkiem trwałym, bez względu na cenę.
Wpisując samochód do ewidencji środków trwałych, trzeba dokonać wyceny jego wartości początkowej. Wartość początkowa nie jest równoznaczna z rzeczywistą kwotą za jaką kupiło się samochód! Ta druga jest tylko częścią pierwszej.
Wartość początkowa dla potrzeb amortyzacji składa się z:
– Kwoty zapłaconej za samochód ALBO wartości rynkowej samochodu, jeśli otrzymało się go bezpłatnie (lub za częściową odpłatnością);
– Wszystkich kosztów poniesionych w związku z samochodem od jego zakupu do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. W tej kategorii znajdują się np. opłaty za wydanie rejestracji, naprawy samochodu który był niezdatny do użytku, holowanie pojazdu od miejsca zakupu itp.
Koszty te zbiera się razem i sumuje, otrzymując wartość początkową dla potrzeb amortyzacji.
Przykład
Pan Odważny kupił samochód osobowy z niesprawnym układem hamulcowym za 25 000 zł, zapłacił za transport samochodu na lawecie 500 zł, 100 zł za ubezpieczenie w drodze, 180,50 zł za rejestrację pojazdu i 1000 zł za wymianę hamulców. Wartość początkowa dla potrzeb amortyzacji wyniesie:
25 000 + 500 + 100 + 180,05 + 1000 = 26 780,50 zł. Właśnie taką kwotę będzie można zamortyzować.

Jak amortyzować samochód osobowy – limity i metody amortyzacji

W zależności od wartości początkowej i sposobu rozliczania różny jest czas w jakim można dokonać odpisów amortyzacyjnych.
Jeśli samochód ma wartość początkowo do 10 000 zł, to nie trzeba dokonywać amortyzacji. Zamiast tego można potraktować całą kwotę jako jednorazowy koszt uzyskania przychodu.
Przykład
Pani Oszczędna kupuje w styczniu 2019 na firmę używany samochód osobowy. Łączna wartość początkowa wynosi 8 800 zł. Oznacza to, że już w lutym 2019 Pani oszczędna może zmniejszyć podstawę opodatkowania o 8 800 zł i potraktować samochód jak każdy koszt.

 

Jak dokonać standardowej amortyzacji?

Jeśli samochód ma wartość od 10 000 zł do 150 000 zł, a samochód elektryczny nawet do 225 000 zł, przedsiębiorca może:

– Dokonać amortyzacji liniowej, czyli rozłożyć okres rozliczenia na 5 lat. W ten sposób rozlicza się 20% wartości początkowej rocznie.
Przykład
Pan Cierpliwy kupuje w styczniu 2019 roku samochód osobowy. Łączna wartość początkowa wynosi 60 000 zł. W rozliczeniu za rok 2019 (czyli w 2020) może dokonać odpisu amortyzacyjnego w wysokości 60 000 x 20% = 12 000 zł. Może też rozłożyć odpis roczny na raty miesięczne i co miesiąc dokonywać odpisu w wysokości 1000 zł.
– Dokonać amortyzacji indywidualnej, czyli samodzielnie wybrać okres rozliczenia w granicach ustawowego limitu. W przypadku samochodów osobowych można to zrobić tylko wówczas gdy kupiło się samochód używany, LUB zainwestowało w jego usprawnienie przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych min. 20% ostatecznej wartości początkowej.
Wybierając amortyzację indywidualną najlepiej wybrać możliwie najkrótszy okres amortyzacji. W przypadku samochodów osobowych jest to 30 miesięcy (2,5 roku).
Przykład
Pani Ambitna kupuje w styczniu 2019 używany samochód do firmy. Łączna wartość początkowa wynosi 60 000 zł. Pani Ambitna wybiera minimalny okres amortyzacji – 30 miesięcy. W rozliczeniu za ten miesiąc może odliczyć 60 000 / 30 = 2 000 zł. Jeśli dokonuje rocznych odpisów amortyzacyjnych to w rozliczeniu za rok 2019 (czyli w roku 2020) odliczy 2 000 x 12 = 24 000 zł.

Jak amortyzować samochód osobowy powyżej 150 000 zł?

Po przekroczeniu ustawowego limitu 150 000 zł (225 000 zł dla samochodów elektrycznych) można wykorzystać obie przedstawione wyżej metody amortyzacji, ale zamortyzować można tylko część kwoty. W praktyce wartość początkową i wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się standardowo, natomiast kosztem uzyskania przychodu jest tylko owe 150 000 zł.
Przykład
Pan Zamożny kupił samochód osobowy w styczniu 2019. Wartość początkowa wyniosła 200 000 zł.
Może z tego zamortyzować 150 000 zł czyli 75%. Wybiera metodę liniową. W rozliczeniu za rok 2019 może dokonać odpisu w wysokości: 200 000 zł x 20% = 40 000 zł. W koszty zapisze 75% tego czyli 30 000 zł.
Wiesz już jak amortyzować samochód osobowy. Jeśli interesują Cię powiązane tematy, możesz zapoznać się z nimi w artykułach o: samochodach prywatnych w firmie, nabyciu samochodów do firmy i rozliczeniu kosztów.