Rozliczenia podatkowe w branży IT – część II (wybór formy opodatkowania)

Samodzielni specjaliści z branży IT mogą wybrać jedną z 3 metod rozliczania podatku dochodowego: rozliczenie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, albo ryczałt ewidencjonowany. Spróbuję przybliżyć Ci rozliczenia podatkowe w branży IT i pomóc w dokonaniu optymalnego wyboru.

Ten artykuł jest drugim z serii. Jeśli chcesz dowiedzieć się na temat Kodów PKD w branży IT, zapraszam do czytania.

Trzy sposoby na rozliczenie PIT w branży IT

Prowadząc działalność w branży IT masz możliwość wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Raz podjęty wybór można zmienić dopiero po roku podatkowym. Od Twojej decyzji zależy wysokość podatku jaki zapłacisz, możliwość skorzystania z ulg podatkowych, rozliczenia wspólnie z rodziną i stopień skomplikowania Twojej księgowości. 

Masz do wyboru:

  • Pozostać na zasadach ogólnych i rozliczać się według skali podatkowej,
  • Wybrać podatek liniowy i płacić jednolitą stawkę 19%
  • Przejść na ryczałt ewidencjonowany i płacić podatek od przychodu zamiast od dochodu.

Rozliczenie PIT w IT na zasadach ogólnych

Jeśli nie wybierzesz innej formy rozliczenia podatku dochodowego, to od momentu założenia działalności gospodarczej zaczną Cię obowiązywać zasady ogólne rozliczenia podatku dochodowego. 

Będziesz płacić 12% podatku dochodowego od dochodów poniżej 120 000 zł w skali roku i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Zasady ogólne umożliwią Ci odliczenie kosztów uzyskania przychodu. Możesz do nich zaliczyć np. zakup potrzebnego w pracy oprogramowania, sprzętu elektronicznego i zewnętrznych usług. Częściowo możesz rozliczyć także zakup paliwa i serwis samochodu.

Ponadto możesz korzystać z ulg podatkowych i rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Kiedy rozliczenie PIT na zasadach ogólnych opłaca się w branży IT?

Zasady ogólne są korzystne dla firm, które mają wysokie koszty. Jeśli zarobione pieniądze inwestujesz w swoją działalność gospodarczą, może opłacić Ci się zostać na zasadach ogólnych np. rok lub dwa lata. Zasady ogólne sprawdzają się jeśli zarabiasz mniej niż 120 000 zł rocznie. Kwota ta rośnie jeśli masz rodzinę na utrzymaniu (niedorosłe dzieci, niepracujący współmałżonek). Wówczas może opłacać się wyjść ponad nią nie przechodząc na podatek liniowy.

Rozliczenie podatku liniowego PIT w IT

Decydując się na rozliczenie podatku liniowego, płacisz 19% od dochodu. Możesz skorzystać tylko z niektórych ulg podatkowych i nie możesz dokonać rozliczenia wspólnego z rodziną. W dalszym ciągu możesz jednak obniżać podstawę opodatkowania dzięki uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu. Podatek liniowy jest przeznaczony dla osób i firm o wysokich dochodach, które nie korzystają z ulgi na dzieci itp.

Kiedy opłaca się wybrać podatek liniowy?

Podatek liniowy opłaca się jeśli zarabiasz ponad 120 000 zł rocznie i masz wysokie koszty uzyskania przychodu, np. inwestujesz w swoją firmę. Przeważnie w branży IT rozwiązanie to opłaca się raczej firmom, które zatrudniają pracowników niż samodzielnym specjalistom.

Ryczałt ewidencjonowany w IT

Wybierając rozliczenie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, płacisz podatek od przychodu, a nie od dochodu. Odróżnia to ryczałt zarówno od opodatkowania według skali podatkowej jak i podatku liniowego. Oznacza to, że nie możesz skorzystać z żadnych ulg podatkowych, ani uwzględnić kosztów uzyskania przychodu. Stawka podatku jest jednak bardzo niska i wynosi (dla różnych kodów PKD): odpowiednio: 8%, 12% i 15%. Większość specjalistów z branży IT wykonuje działalność opodatkowaną 12% stawką ryczałtu podatkowego. 

Ryczałt ewidencjonowany pozwala prowadzić uproszczoną księgowość.

Kiedy opłaca się wybrać ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany jest optymalny dla specjalistów, którzy mają niskie koszty uzyskania przychodu. Jeśli Twoja działalność jest w dużej mierze “wirtualna”, np. jesteś programistą, prawdopodobnie ryczałt ewidencjonowany pozwoli Ci płacić najniższe podatki.

Uwaga: W pierwszym roku własnej działalności gospodarczej nie można wybrać ryczałtu ewidencjonowanego, ani podatku liniowego, jeśli wystawia się FV poprzedniemu pracodawcy. 

Wybór formy opodatkowania w IT okiem doradcy podatkowego

Każda z trzech form opodatkowania może być korzystna pod względem finansowym w określonych warunkach. W branży IT niektóre z tych warunków będą zachodzić częściej. Stosunkowo często moi klienci z tego sektora prowadzą działalność o bardzo niskich kosztach. Nie mają też zacięcia do szukania tych kosztów na siłę. Z tego powodu najczęściej optymalnym rozwiązaniem jest przejście na ryczałt ewidencjonowany. Ewentualnie można wrócić do zasad ogólnych na rok, jeśli planuje się duże wydatki firmowe. Wybór powinien jednak być przemyślany i opierać się na Twojej faktycznej sytuacji.

Oceń ten artykuł: