Jak wybrać formę opodatkowania na 2024 rok?

Wraz z rozpoczęciem 2024 roku dla większości przedsiębiorców zacznie się kolejny rok podatkowy. Warto zadbać o to, by był on udany także pod względem finansowym. Dlatego podpowiadam jak wybrać formę opodatkowania dla JDG na 2024.

Artykuł jest częścią większej serii artykułów dotyczących rozliczania działalności gospodarczej w 2024 roku.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej 

Podatek dochodowy trzeba zapłacić, ale możliwie jak najmniejszy. Jednym ze sposobów na to, jest wybór właściwej formy opodatkowania. 

Można ją (poza wyjątkami) zmienić raz na rok. Są na to 3 sposoby:

 • wysyłając podpisane oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do właściwego Urzędu Skarbowego, 
 • wypełniając wyżej wspomniane oświadczenie w siedzibie urzędu, 
 • dokonując aktualizacji w CEiDG. 

Polecam tę ostatnią opcję, zwłaszcza, że można zrobić to online po zalogowaniu się na platformie. 

Zmiany można dokonać do 20 lutego lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęło się pierwszy w danym roku przychód.. 

Przedsiębiorca prowadzący małą firmę ma do wyboru:

 • Rozliczenie PIT na podstawie skali podatkowej
 • Liniowy podatek dochodowy
 • Ryczałtowe rozliczenie PIT
 • Kartę podatkowa (tylko jeśli już na niej jest) 

Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych – skala podatkowa

Skala podatkowa traktowana jest jako zasady ogólne rozliczania podatku dochodowego. Jeśli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, to automatycznie rozliczasz się w ten sposób. Oznacza to, że: 

 • Możesz odliczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Masz prawo korzystać z ulg podatkowych dla osób fizycznych,
 • Płacisz 12% od dochodu do 120 000 zł i 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł,
 • Podatek obniżasz dzięki kwocie wolnej od podatku o maksymalnie 3600 zł rocznie
 • Składasz PIT 36 do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym.
 • Możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Jest to rozwiązanie optymalne dla firm mających wysokie wydatki i w związku z tym osiągających stosunkowo niski dochód. 

Podatek liniowy – 19% od dochodu

Opcjonalnie można wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym kojarzonym w Polsce przede wszystkim z dużymi i bardzo dochodowymi firmami. W praktyce każde przedsiębiorstwo może wybrać tę formę opodatkowania, tylko nie zawsze się to opłaca. Jeśli wybierzesz podatek liniowy:

 • Możesz odliczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Masz bardzo ograniczone prawo do stosowania ulg podatkowych.
 • Płacisz 19% od całości dochodu.
 • Nie możesz wykorzystać kwoty wolnej od podatku.
 • Składasz PIT 36L do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym.
 • Nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Jest to rozwiązanie dla firm osiągających dochody powyżej 120 000 rocznie.

Ryczałt ewidencjonowany – uproszczona forma rozliczenia PIT

Większość małych przedsiębiorstw (przychody roczne do 2 milionów euro) prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może wykorzystać ryczałt ewidencjonowany. Jeśli się na to zdecydujesz, to:

 • Nie możesz odliczyć kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Masz bardzo ograniczone prawo do stosowania ulg podatkowych (tylko składki ZUS),
 • Płacisz podatek zależny od przychodu, nie od dochodu. Stawki wynoszą od 2% do 17%.
 • Nie możesz wykorzystać kwoty wolnej od podatku.
 • Składasz PIT 28 do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym.
 • Nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstw, które mają niskie wydatki i są w stanie korzystać z atrakcyjnych stawek podatku. 

Karta podatkowa – rozwiązanie, którego nie możesz wybrać

Karta podatkowa funkcjonuje jako forma opodatkowania dla małych przedsiębiorstw. Kwota podatku nie jest tu uzależniona od osiąganych dochodów czy choćby przychodów, ale od rodzaju prowadzonej działalności. Do niedawna mogły z niej skorzystać zawody takie jak fryzjer, ale od dwóch lat niemożliwe jest przejście na kartę podatkową. Można jedynie kontynuować ten sposób opodatkowania jeśli wybrało się go wcześniej. 

Ponieważ ta forma opodatkowania jest bardzo uproszczona i w niektórych wypadkach także korzystna, to polecam solidnie przemyśleć decyzję o odejściu od niej. Powrót nie będzie już możliwy. 

Która forma opodatkowania opłaca się najbardziej?

Gdyby zawsze opłacała się jedna z form opodatkowania, pozostałe byłyby niepotrzebne. Czynniki które musisz wziąć pod uwagę obliczając opłacalność 3 podstawowych form, które możesz wybrać to:

 • Wysokość osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów i ostatecznych dochodów,
 • Stabilność wszystkich wyżej wymienionych,
 • Chęć rozliczania się wspólnie z małżonkiem,
 • Potencjał korzystania z ulg podatkowych,

Nie znając dokładnie sytuacji trudno mi określić jaka forma będzie najlepsza dla Ciebie, mogę jedynie podać kilka typowych przykładów.

Przykład 1: Pan Arek jest samodzielnym programistą. Zarabia dobrze, ale wydatki na prowadzenie działalności ma bardzo niskie. Nie rozlicza się z małżonką, ani nie ma dzieci. Prawdopodobnie powinien przejść na ryczałt ewidencjonowany. 

Przykład 2: Pani Beata prowadzi hurtownię, którą w tym roku zamierza rozbudować co prawdopodobnie pochłonie większość dochodów. Jej przychody zostaną więc zrównoważone przez koszty prowadzenia działalności. Bardzo możliwe, że powinna pozostać na skali podatkowej.

Przykład 3: Pan Cyprian prowadzi firmę doradczą o ugruntowanej pozycji i zatrudnia kilkanaście osób. Jego dochody przekraczają 200 000 w skali roku. Nie rozlicza się z małżonką. Raczej powinien przejść na podatek liniowy. 

Wybór optymalnej formy opodatkowania dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz pomocy z wyborem formy opodatkowania na 2024, zapraszam do siebie po poradę. 

Znajdziesz też na mojej stronie artykuły powiązane, które pomogą Ci dokonać kolejnych wyborów podatkowych. 

Spółka czy jednoosobowa działalność gospodarcza w 2024? 6 różnic, o których warto wiedzieć.

Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka z o.o. to dwie najbardziej popularne formy prowadzenia działalności. Wielu przedsiębiorców ma możliwość wyboru pomiędzy nimi podczas zakładania firmy. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać i nie chodzi w niej tylko o podatki. Postaram się ją przybliżyć w 6 punktach. 

Artykuł jest częścią większej serii, która przybliży Państwu możliwości podatkowe na rok 2024.

1 Kto wie ile zarabiam? – Transparentność spółki i prywatność JDG

Jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, legalne sprawdzenie jego finansów jest bardzo trudne. Natomiast spółki z o.o. regularnie wysyłają sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Można po prostu wejść na stronę KRS i podejrzeć podstawowe informacje o spółce z poprzedniego roku podatkowego: jakie firma miała dochody, wydatki, ilu pracowników i kto nią zarządzał. 

Spółka z o.o.

 • Budzi większe zaufanie przy profesjonalnej współpracy B2B. 

JDG

 • Zapewnia większy poziom prywatności danych finansowych. 

2 Kto spłaca długi? – Odpowiedzialność całym majątkiem w JDG i ograniczona w spółce z o.o.

Za zobowiązania jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel odpowiada zawsze i całym swoim majątkiem. W praktyce jego prywatny i firmowy majątek są połączone. Za zobowiązania odpowiada także współmałżonek właściciela JDG jeśli małżonkowie mają wspólnotę majątkową. 

W spółce z o.o. zarząd do pewnego stopnia odpowiada za zobowiązania spółki, ale jednak ma ona odrębny majątek, jest samodzielnym podmiotem prawnym i chroni właściciela przed niezawinioną stratą, która przerosłaby wartość aktywów. 

Spółka z o.o.

 • Odpowiedzialność finansowa za zobowiązania jest znacznie ograniczona. 

3 Pełna księgowość czy KPiR? – Różnice w obowiązkach księgowych

Jednoosobową działalność gospodarczą można prowadzić na uproszczonych zasadach księgowych jeśli nie przekracza się limitu 2 milionów euro przychodów rocznie. Natomiast spółka z o.o. wymaga prowadzenia ksiąg handlowych (pełnej księgowości) bez względu na osiągane przychody. Oznacza to dodatkowe koszty i obowiązki informacyjne po stronie przedsiębiorcy. Księgowość JGD można (chociaż nie polecam) prowadzić samodzielnie, ale sprawy spółki muszą zostać powierzone profesjonalnym księgowym.

JDG

 • Uproszczona księgowość, potencjalna możliwość prowadzenia ksiąg samodzielnie,

4 Kto płaci większe podatki? – Podwójne opodatkowanie, ulgi podatkowe, stawki PIT/CIT.

Temat jest zbyt szeroki, by go tu omówić, ale warto wiedzieć, że spółki i osoby fizyczne opodatkowane są na różnych zasadach. Prowadząc firmę w formie JDG można korzystać z ulg podatkowych, ryczałtu ewidencjonowanego, a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Spółki mają z kolei dedykowane rozwiązania takie jak np. CIT Estoński. 

Spółki

 • Dedykowane rozwiązania podatkowe, niskie podatki pod warunkiem, że nie wyprowadza się dochodów ze spółki,

JDG

 • Ulgi podatkowe, możliwość skorzystania z niskiej stawki ryczałtu, łatwość wykorzystania dochodów na cele prywatne,

5 Co jest firmy, a co moje? – Wnoszenie swojego majątku do firmy i odbieranie go

W jednoosobowej działalności gospodarczej bardzo łatwo jest wnieść lub wyprowadzić z firmy składnik majątku. Może to dotyczyć np. samochodu, sprzętu elektronicznego, a nawet nieruchomości czy prawa rzeczowego. Wprowadzenie prywatnego majątku do spółki oznacza konieczność podpisania umowy (czasami między jedynym właścicielem, a jego spółką), a wyprowadzenie majątku spółki w ręce właściciela jest już traktowane jako dochód po jego stronie i wymaga rozliczenia z urzędem skarbowym.

JDG

 • Przekazywanie składników majątku między firmą, a jej właścicielem, jest bardzo ułatwione,

Spółka

 • Umowy między właścicielem, a spółką, mogą być opłacalne ze względów podatkowych,

6 Jak szybko mogę zakończyć działalność? – Procedury w spółkach i prosta decyzja w JDG

Oczywiście zamykając działalność gospodarczą zawsze trzeba uporządkować jej sprawy finansowe i podatkowe, ale w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przynajmniej formalności są bardzo uproszczone. 

Spółka z o.o. musi zostać postawiona w stan likwidacji, trzeba to ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a na koniec napisać sprawozdanie dla potrzeb urzędu. Nic strasznego, ale nie uda się zamknąć spółki z dnia na dzień.

JDG

 • Znacznie łatwiej zamknąć działalność.

JDG czy spółka z o.o. – co wybrać?

Decyzja zawsze jest indywidualna. Spółki z o.o. są optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców biorących na siebie dużą odpowiedzialność i podejmujących się projektów, które mogą ich “przerosnąć” czyli po prostu są ryzykowne. Dobrym przykładem są firmy budowlane, transport międzynarodowy, organizacja imprez masowych. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza sprawdza się dużo lepiej gdy przedsiębiorca chce inwestować dochody w majątek prywatny – np. buduje dom dla rodziny, pomaga krewnym, planuje zakup jachtu. 

Połączenie obu form działalności może być okazjonalnie opłacalne, wymaga jednak stałego wsparcia doradcy podatkowego i wysoko wykwalifikowanego księgowego. 

Jeśli zastanawiają się Państwo, która z form prowadzenia działalności będzie optymalna, zapraszam po poradę. 

Polecam też serię powiązanych artykułów dotyczących opodatkowania osób fizycznych, spółek i relacji pomiędzy firmą, a właścicielem.