Ulga termomodernizacyjna 2024

Jeśli Twoje wydatki w 2023 roku obejmowały termomodernizację budynku, masz prawo dokonać odliczenia od podatku. Mimo obco brzmiącej nazwy jest to prosta ulga, z której warto skorzystać.

Artykuł ten jest częścią większej serii dotyczącej ulg podatkowych. Zapoznaj się z nią jeśli składasz PITy samodzielnie.

Ulga termomodernizacyjna na skróty

  • Ulga przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na poprawę efektywności termicznej swojego domu. 
  • Dotyczy zmian takich jak: ocieplenie budynku, wymiana systemu ogrzewania, instalacja grzewcza OZE, podłączenia do sieci centralnego ogrzewania. 
  • Można odliczyć maksymalnie 53 000 zł od dochodu, tylko na podstawie faktur VAT.

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę wydaną na termomodernizację budynku mieszkalnego. Czyli możesz potraktować wydatki na ocieplenie domu jak koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli nie masz działalności. 

Podstawą opodatkowania jest dochód dla osób rozliczających się podatkiem liniowym lub na podstawie skali podatkowej, a przychód w przypadku osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. 

Ulga pozwala obniżyć dochód/przychód osiągnięty w 2023 o kwotę wydaną na termomodernizację, co pozwala zapłacić podatek dochodowy od mniejszej kwoty.

Za termomodernizację (unowocześnienie cieplne) uznaje się zmianę istniejącego już i użytkowanego domu mieszkalnego, która spowoduje, że będzie on bardziej efektywny w zakresie ogrzewania. Może to być zmiana struktury budynku (ocieplenie, uszczelnienie, rekuperator), zmiana źródła ogrzewania na bardziej oszczędne/ekologiczne (podłączenie do CO, pompa ciepła, nowoczesny piec) lub zmiana sposobu ogrzewania wody (np. kolektor słoneczny).

Pieniądze musiały być faktycznie wydane, a wydatek potwierdzony fakturą VAT.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi mogą korzystać właściciele (w tym współwłaściciele) domów jednorodzinnych. 

Dotyczy jedynie osób składających zeznania PIT (PIT 36 / PIT 36 L / PIT 37 / PIT 28). Nie jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, nie dotyczy budynków przemysłowych i gospodarczych. 

Skorzystają osoby, które faktycznie poniosły koszty i nie rozliczyły ich w inny sposób. 

Inwestycja termomodernizacyjna powinna zostać ukończona w ciągu 3 lat. 

Czyli możesz skorzystać, jeśli masz dom i faktycznie w niego inwestujesz.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Maksymalna kwota jaką można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu lub przychodu) wynosi 53 000 zł, ale nie więcej niż faktycznie kosztowała termomodernizacja w 2023 roku. 

Właściciel domu, który wydał 20 000 zł na ocieplenie, a miał dochód 120 000 zł, zapłaci podatek dochodowy jedynie od 100 000 zł. 

Ulga może spowodować “wyjście” z 2 skali podatkowej. 

Zasadniczo nie obliczasz ulgi, tylko modyfikujesz wysokość dochodów i płacisz podatek od mniejszej kwoty.

Kiedy nie można lub nie warto korzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulgi nie można wykorzystać:

  • Na zakup/instalację klimatyzacji, nawet takiej z funkcją grzania,
  • W przypadku rozliczenia wydanej kwoty w inny sposób np. jako kosztu uzyskania przychodu,
  • Gdy FV była wystawiona na inną osobę, np małżonka.

Z ulgi nie warto korzystać:

  • Gdy inwestycja termomodernizacyjna nie będzie ukończona w ciągu 3 lat – oznacza to konieczność oddania kwoty wraz z odsetkami. 

Ulga termomodernizacyjna, a program Czyste powietrze

Ulga termomodernizacyjna przysługuje tylko z powodu faktycznie poniesionych wydatków, których beneficjent nie odzyskał (i nie zamierza) w ramach programów pomocowych. Kwota dofinansowania z programów typu Czyste Powietrze, albo środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może być uwzględniona w uldze. 

Można natomiast połączyć obie opcje. Np. właściciel, który połowę kwoty na termomodernizację wziął z funduszu, a drugą dołożył z własnej kieszeni, może tę drugą potraktować jako podstawę do odliczenia. 

Odliczyć od dochodu możesz tylko to co faktycznie wydasz. 

Ulga termomodernizacyjna – przykład

Przykład 1: Pan Piotr rozlicza się ryczałtowo. Jego przychody za rok 2023 wynoszą 180 000 zł. Wydał w tym czasie 60 000 na nowoczesne instalacje cieplne i ocieplenie starego domu, który odziedziczył. Może z tego rozliczyć 53 000 zł. Oznacza to, że zapłaci podatek zryczałtowany od 180 000 – 53 000 = 127 000 zł. 

Przykład 2: Pani Patrycja w 2023 roku wybudowała nowy dom w oparciu o techniki energooszczędne. Nie rozliczy ulgi, ponieważ przysługuje ona właścicielom oddanych już do użytku budynków.

Przykład 3: Państwo Paweł i Paulina wspólnie zamontowali pompę ciepła co kosztowało ich 42 000 zł (21 000 zł). Faktura była wystawiona na nich. Dom, w którym mieszkają jest jednak formalnie własnością rodziców pana Pawła. Nikt nie może rozliczyć ulgi termomodernizacyjnej.

Traktuj się ulgowo i nie zapominaj o przysługujących Ci odliczeniach!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o ulgach, zapraszam do pozostałych artykułów z tej serii