Ulgi zdrowotne 2024

Zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy. Do pewnego stopnia rozumie to nawet polski ustawodawca, pozwalając obniżyć podatki z powodu stanu zdrowia lub opieki nad osobą bliską. Jeśli więc przysługuje Ci jedna z ulg zdrowotnych, na pewno z niej skorzystaj. 

Artykuł jest częścią większej serii dotyczącej ulg podatkowych możliwych do zastosowania w 2024 roku.

Ulgi zdrowotne na skróty

 • W obniżeniu podatku pomogą Ci: ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych, ulga na leki (wydatki powyżej 100 zł miesięcznie), krwiodawstwo, odliczenie składki zdrowotnej.
 • Ulgi zdrowotne można łączyć, nie wykluczają one też zastosowania pozostałych odliczeń.
 • Korzystanie z ulg zdrowotnych wymaga wcześniejszego uzyskania zaświadczeń o konieczności korzystania z leków/pomocy/sprzętu.

Jak działa ulga na krwiodawstwo?

Krwiodawcy i osoby oddające osocze krwi ratują zdrowie innych osób i mogą z tego powodu dokonać niewielkiego odliczenia od podatku. Niestety jeśli da się coś skomplikować, w polskim systemie prawnym pewnie tak właśnie się stanie.

 • Krwiodawca oddający krew pełną może odliczyć 130 zł od podatku dochodowego za każdy oddany litr. Ponieważ oddaje się krew po 450 ml na raz, to mężczyzna, który oddał krew w 2023 3-krotnie, odliczy 130 x 3 x 0,45 = 175 zł 50 gr. 
 • Dawca krwinek wzorcowych odlicza od podatku 1 zł za każdy mililitr pobranej do badań próbki. 
 • Krwiodawca, który wcześniej został poddany zabiegowi uodpornienia w celu uzyskania surowic diagnostycznych odlicza 200 zł za litr pobranej krwi, lub 350 zł za litr pobranego osocza. 

Ulga na krwiodawstwo jest limitowana. Nie można odliczyć więcej niż 6% dochodu z powodu oddania krwi. 

Jak działa ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych?

Ulga dla osób niepełnosprawnych pozwala w pewnym zakresie odliczyć od podatku:

 • Wydatki powiązane ze stanem zdrowia samego podatnika.
 • Koszty utrzymania osoby niepełnosprawnej będącej pod opieką podatnika.

Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej wymaga posiadania odpowiedniego zaświadczenia z 

ZUS lub zaliczenia do grupy osób niepełnosprawnych. 

Wydatki na utrzymanie osoby niepełnosprawnej można odliczyć tylko jeśli jej osobiste dochody nie przekraczają 12-krotności renty socjalnej. 

Osobami niepełnosprawnymi przyjętymi na utrzymanie mogą być jedynie członkowie rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka.

Odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej można:

 • Przystosowanie mieszkań i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • Zakup, wynajem lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Nabycie wyrobów medycznych – tu definicja jest bardzo szeroka, obejmuje zarówno niektóre leki, pieluchy, specjalne ubrania czy produkty spożywcze dla osób niepełnosprawnych. 
 • Koszty turnusów rehabilitacyjnych, sanatoriów, uzdrowisk, zabiegów leczniczych itp.
 • Opłacenie przewodnika osoby niewidomej, lub koszt utrzymania psa asystującego (do 2280 zł rocznie).
 • Opiekę pielęgniarską i rehabilitację.
 • Utrzymanie samochodu (też do 2280 zł rocznie)

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu tylko jeśli nie zostały zrefundowane. 

Jak działa ulga na leki?

Chociaż ulga na zakup leków powinna być traktowana jako część ulgi rehabilitacyjnej, warto wymienić ją oddzielnie ponieważ działa na nieco innych zasadach.

Odliczyć można nadwyżkę ponad wydane na leki 100 zł w miesiącu. Jeśli więc ktoś ma na stałe przepisane leki na serce i płaci za nie 200 zł miesięcznie, to może odliczyć 100 zł w miesiącu, czyli 1200 zł w roku. 

Kto może skorzystać z ulg zdrowotnych?

Skorzystać z ulgi na krwiodawstwo może każdy podatnik, który oddawał krew lub jej części.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać niepełnosprawni podatnicy lub osoby mające niepełnosprawnych na utrzymaniu. Z tytułu zakupu leków ulga przysługuje podatnikowi, który kupił nierefundowane leki na kwotę przekraczającą 100 zł w miesiącu i jest osobą niepełnosprawną lub kupuje leki dla niepełnosprawnego członka rodziny. 

Odliczanie składki zdrowotnej ZUS jest przedmiotem innego artykułu.

Jak obliczyć ulgi zdrowotne?

Wszystkie ulgi zdrowotne odliczane są od dochodu (rozliczenie liniowe lub na podstawie skali podatkowej) lub od przychodu (podatnicy na ryczałcie ewidencjonowanym). Może to spowodować “wyjście” z 2 skali podatkowej. 

Przykładowe odliczenie ulg zdrowotnych

Pan Marcin utrzymuje niepełnosprawną żonę, która ma przyznaną jedynie rentę nie przekraczającą renty socjalnej. Zarobił w 2023 roku 200 000 zł, a żona dostała 19 061 zł z tytułu renty. Rozliczają się wspólnie. Pan Marcin w 2023 roku 5 razy oddawał krew, wydał też 41 000 zł na przystosowanie domu do potrzeb żony i wydawał 250 zł miesięcznie na leki dla niej. 

Wspólny dochód wynosi 200 000 + 19 061 = 219 061.

Dochód zostaje na potrzeb PIT obniżony o 

5 x 130 x 0,45 = 292,50 z powodu oddania krwi.

41 000 zł z powodu wydatków na przystosowanie domu.

(250 -100) x 12 = 1800 zł.

Łącznie odliczają więc od dochodu 43 092,5 zł i płacą podatek od 175 969 zł. 

Traktuj się ulgowo i nie zapominaj o przysługujących Ci odliczeniach!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o ulgach, zapraszam do pozostałych artykułów z tej serii.

Ulga termomodernizacyjna 2024

Jeśli Twoje wydatki w 2023 roku obejmowały termomodernizację budynku, masz prawo dokonać odliczenia od podatku. Mimo obco brzmiącej nazwy jest to prosta ulga, z której warto skorzystać.

Artykuł ten jest częścią większej serii dotyczącej ulg podatkowych. Zapoznaj się z nią jeśli składasz PITy samodzielnie.

Ulga termomodernizacyjna na skróty

 • Ulga przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na poprawę efektywności termicznej swojego domu. 
 • Dotyczy zmian takich jak: ocieplenie budynku, wymiana systemu ogrzewania, instalacja grzewcza OZE, podłączenia do sieci centralnego ogrzewania. 
 • Można odliczyć maksymalnie 53 000 zł od dochodu, tylko na podstawie faktur VAT.

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę wydaną na termomodernizację budynku mieszkalnego. Czyli możesz potraktować wydatki na ocieplenie domu jak koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli nie masz działalności. 

Podstawą opodatkowania jest dochód dla osób rozliczających się podatkiem liniowym lub na podstawie skali podatkowej, a przychód w przypadku osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. 

Ulga pozwala obniżyć dochód/przychód osiągnięty w 2023 o kwotę wydaną na termomodernizację, co pozwala zapłacić podatek dochodowy od mniejszej kwoty.

Za termomodernizację (unowocześnienie cieplne) uznaje się zmianę istniejącego już i użytkowanego domu mieszkalnego, która spowoduje, że będzie on bardziej efektywny w zakresie ogrzewania. Może to być zmiana struktury budynku (ocieplenie, uszczelnienie, rekuperator), zmiana źródła ogrzewania na bardziej oszczędne/ekologiczne (podłączenie do CO, pompa ciepła, nowoczesny piec) lub zmiana sposobu ogrzewania wody (np. kolektor słoneczny).

Pieniądze musiały być faktycznie wydane, a wydatek potwierdzony fakturą VAT.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi mogą korzystać właściciele (w tym współwłaściciele) domów jednorodzinnych. 

Dotyczy jedynie osób składających zeznania PIT (PIT 36 / PIT 36 L / PIT 37 / PIT 28). Nie jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, nie dotyczy budynków przemysłowych i gospodarczych. 

Skorzystają osoby, które faktycznie poniosły koszty i nie rozliczyły ich w inny sposób. 

Inwestycja termomodernizacyjna powinna zostać ukończona w ciągu 3 lat. 

Czyli możesz skorzystać, jeśli masz dom i faktycznie w niego inwestujesz.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Maksymalna kwota jaką można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu lub przychodu) wynosi 53 000 zł, ale nie więcej niż faktycznie kosztowała termomodernizacja w 2023 roku. 

Właściciel domu, który wydał 20 000 zł na ocieplenie, a miał dochód 120 000 zł, zapłaci podatek dochodowy jedynie od 100 000 zł. 

Ulga może spowodować “wyjście” z 2 skali podatkowej. 

Zasadniczo nie obliczasz ulgi, tylko modyfikujesz wysokość dochodów i płacisz podatek od mniejszej kwoty.

Kiedy nie można lub nie warto korzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulgi nie można wykorzystać:

 • Na zakup/instalację klimatyzacji, nawet takiej z funkcją grzania,
 • W przypadku rozliczenia wydanej kwoty w inny sposób np. jako kosztu uzyskania przychodu,
 • Gdy FV była wystawiona na inną osobę, np małżonka.

Z ulgi nie warto korzystać:

 • Gdy inwestycja termomodernizacyjna nie będzie ukończona w ciągu 3 lat – oznacza to konieczność oddania kwoty wraz z odsetkami. 

Ulga termomodernizacyjna, a program Czyste powietrze

Ulga termomodernizacyjna przysługuje tylko z powodu faktycznie poniesionych wydatków, których beneficjent nie odzyskał (i nie zamierza) w ramach programów pomocowych. Kwota dofinansowania z programów typu Czyste Powietrze, albo środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może być uwzględniona w uldze. 

Można natomiast połączyć obie opcje. Np. właściciel, który połowę kwoty na termomodernizację wziął z funduszu, a drugą dołożył z własnej kieszeni, może tę drugą potraktować jako podstawę do odliczenia. 

Odliczyć od dochodu możesz tylko to co faktycznie wydasz. 

Ulga termomodernizacyjna – przykład

Przykład 1: Pan Piotr rozlicza się ryczałtowo. Jego przychody za rok 2023 wynoszą 180 000 zł. Wydał w tym czasie 60 000 na nowoczesne instalacje cieplne i ocieplenie starego domu, który odziedziczył. Może z tego rozliczyć 53 000 zł. Oznacza to, że zapłaci podatek zryczałtowany od 180 000 – 53 000 = 127 000 zł. 

Przykład 2: Pani Patrycja w 2023 roku wybudowała nowy dom w oparciu o techniki energooszczędne. Nie rozliczy ulgi, ponieważ przysługuje ona właścicielom oddanych już do użytku budynków.

Przykład 3: Państwo Paweł i Paulina wspólnie zamontowali pompę ciepła co kosztowało ich 42 000 zł (21 000 zł). Faktura była wystawiona na nich. Dom, w którym mieszkają jest jednak formalnie własnością rodziców pana Pawła. Nikt nie może rozliczyć ulgi termomodernizacyjnej.

Traktuj się ulgowo i nie zapominaj o przysługujących Ci odliczeniach!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o ulgach, zapraszam do pozostałych artykułów z tej serii

Potraktuj się ulgowo – ulgi podatkowe w 2024. Rozliczenia PIT dla małych firm i osób fizycznych.

Nadchodzi rozliczenie podatkowe roku 2023. Jeśli planujesz samodzielnie złożyć zeznanie, proszę, pamiętaj o przysługujących Ci ulgach. Wszyscy płacimy podatki, ale nie bójmy się skorzystać z legalnych metod na ich obniżenie. 

W obniżeniu podatku dochodowego mogą Ci pomóc:

Mam nadzieję, że artykuły pomogą Ci prawidłowo rozliczyć PIT. Jeśli potrzebujesz pomocy z rozliczeniem podatkowym, zapraszam na poradę.